Energi och klimat

Tycker du att din energiräkning är för hög? Ska du bygga ett nytt hus och funderar på att bygga energisnålt? Är du intresserad av att producera egen el med hjälp av solen? Dessa och många fler frågor kan du diskutera med energi- och klimatrådgivaren!

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till privatpersoner, föreningar och små till medelstora företag. Vi ger opartiska råd och hjälper dig att hitta den bästa lösningen utifrån dina förutsättningar

Du kan bland annat få råd om hur du kan göra för att

  • minska energianvändningen i din bostad eller lokal
  • sänka dina energikostnader
  • optimera ditt uppvärmnings- eller ventilationssystem
  • få en mer energieffektiv bostad genom bättre fönster, isolering, belysning med mera
  • producera förnybar el med exempelvis solceller
  • ställa om till hållbara transporter, dags för elbil eller elcykel?
  • söka eventuella investeringsstöd.

Besök hos företag och föreningar

Vi erbjuder företag och föreningar kostnadsfria energirådgivningsbesök på plats. Genom att göra en energiöversyn kan vi ofta identifiera flera kostnadseffektiva åtgärder som kan spara energi.

Energi- och klimatrådgivning i Jämtlands län

Energi och klimatrådgivningen samordnas av Energikontoret på Region Jämtland Härjedalen. Energirådgivarna i länet har tagit fram en gemensam hemsida där du hittar mycket information och tips samt kontakter till installatörer.

Läs mer på webbplatsen www.energirad.se Länk till annan webbplats.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad