Djurskydd

Den 1 januari 2009 övergick djurskyddstillsynen från kommunerna till länsstyrelserna och blev en statlig tillsyn. Även livsmedelskontrollen över primärproduktionen har tagits över av Länsstyrelsen.

Detta innebär att kommunen inte längre har någon personal för djurskyddsfrågor och att du ska vända dig till Länsstyrelsen i ärenden som gäller djur eller primärproduktion. Allt ansvar för djurskyddsarbetet inklusive sällskapsdjur och klagomål gällande dessa, samt för kontrollen av primärproduktion upphör därmed hos kommunerna.

Förändringarna trädde i kraft den 1 januari 2009.

Uppdaterad