Hälsoskydd

Människors hälsa och välbefinnande är beroende av många faktorer. Bygg- och miljönämnden har genom miljöbalken det politiska ansvaret för hälsoskyddet i Ragunda kommun. Bygg- och miljökontoret utför tillsyn på uppdrag av nämnden.

Tillsyn

Tillsyn innebär bland annat att Bygg- och miljökontoret granskar anmälningar av nya anläggningar och lokaler, utreder klagomål, gör egna undersökningar och utredningar, tar prover på badvatten utomhus och i bassänger samt kontrollerar verksamheternas egenkontroll.

Uppdaterad