Inomhusmiljö

Människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus. En bra inomhusmiljö är därför viktig för människors hälsa.

Det finns många olika problem som kan uppstå som påverkar inomhusmiljön. Till exempel kan fukt och mögel, bristfällig ventilation och buller leda till en dålig inomhusmiljö.

Klagomål på inomhusmiljö

Har du problem i din bostad med fukt, dålig lukt, att temperaturen upplevs vara för hög eller låg eller annat som påverkar din hälsa negativt ska du i första hand kontakta din hyresvärd, fastighetsägare, eller den som orsakar störningen. De bör därefter få en rimlig tid på sig att undersöka problemet och eventuellt göra något åt det. Om du upplever problem i en offentlig lokal (skola, hotell, vårdlokal) ska du i första hand kontakta den som bedriver verksamheten. Om problemet fortfarande kvarstår kan du kontakta Bygg- och miljökontoret.

Relaterade länkarDokumentUppdaterad