Radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Gasen som varken syns eller luktar kan vara skadlig för människors hälsa. Radon kommer främst från mark och visst byggnadsmaterial, t.ex. blåbetong. Bygg- och miljökontoret har gjort mätningar i ett flertal hus i kommunen, kontakta oss för mer information.

Mäta radon

Du kan själv enkelt mäta radonhalten i din bostad med ett spårfilmspaket. För att du ska kunna lita på mätningen är det viktigt att du beställer ditt mätpaket från ett godkänt laboratorium. Se vilka som är godkända i Swedacs register Länk till annan webbplats. för ackrediterade företag.

Anvisningar hur du ska placera dosorna i rummen följer med ditt mätpaket. När mättiden är slut skickar du tillbaka spårfilmsdosorna till laboratoriet tillsammans med blanketten du fyllt i. Efter några veckor får du svar.

Åtgärda radon

Vill du veta mer om radon, mätningar och åtgärder för att ta bort radon? På Boverkets hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa mer!

Radonbidrag

Från och med 2018 kan du som privatperson och småhusägare ansöka om radonbidrag. Det är Länsstyrelsen som ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd. Läs mer på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Uppdaterad