Radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Gasen som varken syns eller luktar kan på sikt vara skadlig för människors hälsa om du utsätts för den i hög halt under längre tid.

Radon i bostäder

Radon förekommer naturligt i berggrunden och i vissa byggnadsmaterial som till exempel blåbetong som tillverkades mellan 1929-1975. Radon kan därför finnas i höga halter i bostäder. Om radonhalten är högre än 200 Bq/m3 anses det utgöra en olägenhet för människors hälsa. Radonhalten i ett hus kan variera kraftigt beroende på vilken tid på dygnet och vilken årstid. Detta beror på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationen fungerar och hur ofta vädring sker.

Radon i vatten

Då radon förekommer naturligt i berggrunden kan bergborrade brunnar innehålla höga radonhalter. Halter på över 1000 Bq/l bedöms som otjänligt för både privata enskilda brunnar och vattenverk. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är små. Radon som dricks tas upp i magsäcken, transporteras ut i kroppen och den största delen andas man ut inom en timme. Störst risk för negativa hälsoeffekter av radon från vatten är vid inandning av den luft som avges från till exempel duschning.

Mäta radon

Om du vill kontrollera radonhalten i din bostad eller i ditt dricksvatten ska du kontakta ett ackrediterat laboratorium. Se vilka som är godkända i Swedacs register Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för ackrediterade företag.

Åtgärda radon

Vill du veta mer om radon, mätningar och åtgärder för att ta bort radon? På Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer.

 

Uppdaterad