Smittskydd

Allmänt smittskydd handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället samt att ge allmänheten råd och information om hur man undviker smitta.

 

Bygg- och miljökontoret ansvarar för att åtgärder vidtas mot smittspridande objekt som djur, vattentäkter, livsmedel, strandbad, avloppsanläggningar, ventilationsanläggningar m.m.

 

Övergripande ansvar
Det övergripande ansvaret för smitskyddet finns hos Landstinget och det är smittskyddsläkaren som leder smittskyddsarbetet.


Relaterade länkar

DokumentUppdaterad 2020-06-11 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet