Smittskydd

 Smittskydd handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället samt att ge allmänheten råd och information om hur man undviker smitta.

Bygg- och miljökontorets arbete

Bygg- och miljökontoret ansvarar för att åtgärder vidtas mot till exempel djur, vattentäkter, livsmedel, strandbad, avloppsanläggningar, ventilationsanläggningar och andra objekt som sprider eller misstänkts sprida smitta. Arbetet består även av att förebygga sådan smittspridning. Bygg- och miljökontoret är i dessa fall ansvarig för att spåra smittan och undanröja risken för smittspridning. Vid misstanke om objektburen smitta samverkar Bygg- och miljökontoret med bland annat regionens smittskyddsenhet och Livsmedelsverket.

Om du misstänker att du blivit smittad vid restaurangbesök eller bad bör du snarast kontakta Bygg- och miljökontoret så att vi har möjlighet att spåra smittkällan.

Smitta mellan människor

När det handlar om smittspridning eller misstänkt smittspridning mellan människor utreds ärendet av regionens smittskyddsenhet där smittskyddsläkaren är ansvarig. Smittskyddsenhetens kontaktuppgifter hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uppdaterad