Livsmedel

Bygg- och miljökontoret bedriver på Bygg- och miljönämndens uppdrag tillsyn på livsmedelsproducenter, skolkök, dricksvattenanläggningar, livsmedelsbutiker, restauranger, marknader och liknande evenemang där livsmedel på något sätt hanteras. Detta för att säkerställa att livsmedelsverksamheter följer de krav som ställs enligt livsmedelslagstiftningen.

Du som livsmedelsföretagare är skyldig att upplysa kontrollmyndigheten, dvs Bygg- och miljönämnden, om vilka livsmedelsanläggningar du ansvarar för, så att dessa kan registreras. Om en livsmedelsanläggning ska registreras sker detta till kommunens Bygg- och miljökontor och ska en anläggning godkännas sker detta till Länsstyrelsen. Se mer om registrering av livsmedelsanläggningar under Registrering av livsmedelsanläggning.

Oavsett om en anläggning ska godkännas eller registreras måste företagaren se till att alla relevanta krav i lagstiftningen uppfylls. Företagaren skall ha passande lokaler och utrustning samt ett system för egenkontroll.

Bygg- och miljönämnden bedriver även tillsyn över det kommunala dricksvattnet samt anläggningar som i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, eller försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten. Anläggningar som producerar dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas också av lagstiftningen och därmed även tillsyn, oavsett verksamhetens storlek. Läs mer under Enskilt vatten

Uppdaterad