Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Bygg- och miljökontoret bedriver tillsyn på dricksvattenanläggningar för att se till att dricksvattnet håller god kvalitet och är säkert att dricka.

Registrering

Dricksvattenanläggningar som producerar mer än 10 m3 per dygn eller försörjer fler än 50 personer med dricksvatten ska registreras hos Bygg- och miljökontoret. Registreringskravet gäller även för anläggningar som producerar dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet, till exempel campingar och caféer. Även kommunala vattenverk omfattas av registreringskravet.

Dricksvattenföreskrifter

Anläggningar som omfattas av kravet på registrering omfattas av dricksvattenföreskrifterna. Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till att vattnet håller den kvalitet som ställs utifrån föreskrifterna. Bygg- och miljökontoret utför regelbunden tillsyn på de anläggningar som finns registrerade för att se till att de följer de krav som finns. Den 1 januari 2023 träder nya dricksvattenföreskrifter i kraft. Du kan läsa mer om de nya föreskrifterna här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad