Livsmedelskontroll

Bygg- och miljökontoret bedriver på Bygg- och miljönämndens uppdrag tillsyn på livsmedelsproducenter, dricksvattenanläggningar, livsmedelsbutiker, restauranger, marknader och liknande evenemang där livsmedel på något sätt hanteras.

Registrerade livsmedelsanläggningar ska tillsynas med jämna mellanrum. Längden på intervallen mellan tillsynstillfällena varierar beroende på vilken riskklass som livsmedelsanläggningen placeras i. En anläggning i en hög riskklass har fler antal årliga tillsynstimmar jämfört med anläggningar i en lägre riskklass.

Hur riskklassningen för en anläggning går till finns att läsa om på Kontrollwiki Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På Kontrollwiki hittar du även mer information om livsmedelskontroll och tolkningar av lagstiftningen.

Uppdaterad