Livsmedelskontroll

Bygg- och miljökontoret bedriver på Bygg- och miljönämndens uppdrag tillsyn på livsmedelsproducenter, dricksvattenanläggningar, livsmedelsbutiker, restauranger, marknader och liknande evenemang där livsmedel på något sätt hanteras.

Registrerade livsmedelsanläggningar ska tillsynas med jämna mellanrum. Längden på intervallen mellan tillsynstillfällena varierar beroende på vilken riskgrupp som livsmedelsanläggningen placeras i. Högre riskgrupper har tilldelas fler antal årliga tillsynstimmar jämfört med anläggningar i de lägre riskgrupperna.

Hur riskklassificering och beräkning av årliga tillsynstimmar går till finns att läsa om på Livsmedelsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Uppdaterad