Registrering och upphörande av livsmedelsanläggning

Om du planerar att starta en restaurang eller ett café ska du registrera verksamheten till Bygg- och miljökontoret. Anmälan om registrering ska lämnas in 14 dagar innan du påbörjar din verksamhet.

Hur vet jag om min verksamhet behöver registreras?

Om en livsmedelsverksamhet ska registreras beror på om denna har en viss kontinuitet och en viss grad av organisation. Men viss kontinuitet menas att verksamheten sker regelbundet och inte endast vid enstaka tillfällen. En viss grad av organisation kan till exempel innebära att vissa utrymmen ställs i ordning eller att man har anställd personal. Kontakta Bygg- och miljökontoret om du är osäker på om du behöver registrera din verksamhet.

Vad händer om jag inte registrerar min verksamhet?

Den som påbörjar en verksamhet utan att någon anmälan om registrering har gjorts, kan bli tvungen att betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiftens storlek baseras på verksamhetens årsomsättning.

Upphörande eller ändring av livsmedelsanläggning

Om du säljer eller avslutar din verksamhet ska du anmäla det till Bygg- och miljökontoret. Om du planerar att göra större ändringar i din befintliga verksamhet ska du även anmäla det till Bygg- och miljökontoret.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad