Kemikalier

Kemikalier finns överallt, till exempel i rengöringsmedel, bilvårdsprodukter, kläder och i vår mat. Alla kemikalier är inte farliga för människor men det är viktigt att alltid vara försiktig vid användning av kemikalier och se till att produkterna används på rätt sätt.

Vissa kemikalier förekommer naturligt medan andra tillverkas industriellt. Dessa kemikalier, naturliga och tillverkade, kan ha både positiva och negativa egenskaper. Vissa kemikalier underlättar vår vardag men de kan även vara skadliga för oss människor och för naturen.

Kemikalier påverkar vår hälsa genom att vi andas in dem, får in dem i munnen eller får dem på vår hud. Naturen påverkas genom att kemikalier följer med ut i våra avloppssystem till exempel från när vi tvättar våra kläder eller när vi duschar.

Bygg- och miljökontoret bedriver tillsyn över dem som säljer och använder kemikalier.

Farligt avfall

Kemikalier räknas som farligt avfall. Farligt avfall ska lämnas in på någon av kommunens återvinningscentraler och får inte slängas i det vanliga hushållsavfallet, lämnas i naturen eller spolas ner i toaletten.

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är den myndighet som är ansvarig för området kemikalier. Mer information om kemikalier hittar du på deras sida.

Uppdaterad