Värmepumpar

En värmepump används för att utvinna värme från till exempel berg, mark, ytvatten eller luft. Om du vill installera en värmepumpsanläggning för uttag av värme från berg, mark, grundvatten, eller ytvatten behöver du göra en anmälan till Bygg- och miljönämnden.

Anmälan

En anmälan av värmepumpsanläggning ska lämnas in i god till Bygg- och miljönämnden. Tänk på att handläggningen går snabbare om anmälan lämnas in komplett. När din anmälan har handlagts får du ett beslut. När du har fått ditt beslut får du börja borra eller gräva för installationen.

Om du inte skickar in anmälan

Om du installerar en värmepumpsanläggning utan att anmäla det till Bygg- och miljönämnden kan du få betala en miljösanktionsavgift. Du kan även få betala en sanktionsavgift om du har påbörjat arbetet innan vi har hunnit handlägga din anmälan.

Om du bor i ett vattenskyddsområde

Om du vill installera en värmepumpsanläggning inom ett vattenskyddsområde kan vissa begränsningar eller villkor finnas. I vissa fall är det inte tillåtet att installera anläggningen. Kontakta Bygg- och miljökontoret om du är osäker på om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad