Tillträde till lägenheten

Får du snart illträde till Länk till annan webbplats.din nya lägenhet? Vi hoppas att du ska trivas hos oss! För att flytten ska fungera så bra som möjligt har vi samlat några punkter som kan vara bra att tänka på när du flyttar in i din lägenhet.

Tillträde

  • Du får tillträde till lägenheten kl.13 första vardagen i varje avtalsmånad. Om inflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton får du flytta in först nästkommande vardag.
  • Kontrollera att uppgifterna i ditt hyreskontrakt är korrekta.

Besiktning

Du har åtta dagar på dig att anmäla tidigare skador som inte finns med i besiktningsprotokollet. Det är viktigt att du läser igenom protokollet noga så att du inte missar något. Efter åtta dagar övertar du själv ansvaret för eventuella skador. Hör av dig till Kundcenter om du har synpunkter på besiktningen.

Nycklar

Dina nycklar är värdeföremål, var rädd om dem. Vid inflyttningen får du 3 originalnycklar. Vill du ha fler nycklar, kontakta oss, så beställer vi fler till dig. Extranycklar får du själv bekosta. Samtliga utkvitterade nycklar ska återlämnas vid avflyttning. Saknas nycklar när du flyttar debiteras du kostnaden för cylinderbyte. Har du tillverkat nycklar utan vår tillåtelse sker cylinderbyte obligatoriskt och du debiteras kostnaden.

Förråd

De flesta lägenheter har separata förråd. Förvara inte några värdefulla saker i förrådet så förebygger du inbrott. Du ansvarar själv för låset till ditt förråd.

Ställ heller inte något direkt på golvet för att undvika fuktskador

Hemförsäkring

Vi kräver att du tecknar en hemförsäkring med ansvarsersättning för att skydda ditt lösöre och för att du skall kunna betala vår självrisk när större skador har orsakats. Den gäller både vid skador på den egna egendomen och på hyresvärdens egendom. Den ger också ekonomiskt skydd vid inbrott men det viktigt att du håller bostaden ordentligt låst och inte förvarar stöldbegärlig egendom i källare, på vind eller i bilen.

 

Ragundas Hyreshus försäkring täcker bara skador på själva byggnaden - inte dina personliga ägodelar. Därför är hemförsäkring ett bra skydd för dig och ditt hem.

Hushållsel

När det gäller hushållsel anmäler vi till nätleverantören att Du flyttat in.
Vilken elleverantör Du vill anlita väljer Du förstås själv.

 

I några av våra lägenheter ingår elen. Mer information får du av Kundcenter innan du flyttar in.

Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut en lägenhet i andra hand måste du först begära tillstånd hos oss. Vi kan ge tillstånd för andrahandsuthyrning om du har särskilda skäl för att hyra ut, till exempel studier eller militärtjänstgöring på annan ort.

Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket Länk till annan webbplats. så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring Länk till annan webbplats. mot en avgift.


Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.


Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Uppdaterad