Tillstånd och anmälan

För vissa typer av verksamheter krävs tillstånd eller godkännande från bygg- och miljönämnden.

Om man ska starta en verksamhet bör man alltid kontrollera med miljökontoret i förväg, för att få reda på vilka krav som gäller. Det ställs t.ex. olika krav på olika typer av lokaler. Det kan krävas en anmälan, ett godkännande eller ett tillstånd innan lokalen får tas i bruk eller verksamheten får påbörjas.


Kontakta miljökontoret om du ska starta någon av följande verksamheter:

 • Livsmedelslokal (t.ex. restaurang, livsmedelsbutik, café, pizzeria)
 • Försäljning av livsmedel på marknader och liknande.
 • Kennel, ridskola, zooaffär
 • Hygienlokal (solarium, frisersalong, hud- och fotvård, massage, zonterapi, tatuering, piercing, akupunktur)
 • Hotell, pensionat och liknande lokaler (camping)
 • Idrottsanläggning (gym, badanläggning inom- eller utomhus)
 • Undervisningslokal (skolor, förskolor)
 • Vårdlokal (vårdhem, läkarmottagningar)
 • Miljöfarlig verksamhet (fordonstvätt, bensinstation, täkter, krossverk, mekanisk verkstad, tillverkande industri)
 • Kyl- och värmepumpanläggning med mera än 10 kg köldmedia
 • Värmepump som tillvaratar värme från berg, jord eller grund- och ytvatten.
 • Lantbruk med mera än 100 djurenheter.
 • Ny- eller ombyggnad av avloppsanläggning.

Om bestämmelserna inte följs

Om anmälan inte görs eller verksamheten inte har tillstånd kan en miljösanktionsavgift komma att tas ut. Ärendet kan också överlämnas till åklagare för utredning om misstanke om brott.

Ex. på miljösanktionsavgifter är:

 • Ej anmält att man tagit hygienlokal i bruk, 1.000 kr.
 • Ej anmält att man tagit lokal för undervisning, vård, idrottsanläggning eller hotell i bruk, 10.000 kr.
 • Anlägger eller driver anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet utan att ha anmält det, 25.000 kr.
 • Anlägger eller driver tillståndspliktig verksamhet utan att ha tillstånd för det, 400.000 kr (A-verksamhet) och 150.000 kr (B-verksamhet).
 • Installerat köldmediaanläggning utan att ha anmält det, 10.000 kr.


För ytterligare information kontakta miljökontorets personal>>

Relaterade länkar


Dokument

Uppdaterad 2016-01-28 av System

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster