Avgifter, regler och abonnemang

VA-verksamheten är självfinansierad. Det innebär att det du betalar motsvarar dom kostnader kommunen har. VA-avgifterna är uppdelade i två delar, anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

 

• Anläggningsavgiften är den avgift som en fastighetsägare betalar när denne vill ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen.

 

• Brukningsavgifter är avgifter som fastighetsägaren betalar för brukandet av VA-anläggningen.

Se nedan för taxebestämmelserna.

 

Avgiftens storlek regleras i kommunens VA-taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Se nedan för VA-taxan.

Anslutning till kommunal Va-anläggning 

Om din fastighet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp har du rätt att koppla in dig på kommunens VA-anläggning om du lämnar in en ansökan. När vi har upprättat en förbindelsepunkt debiterar vi dig en anläggningsavgift, det är en engångsavgift.

Fastighetsförsäljning

Om du säljer din fastighet ska du vid överlåtelsen meddela oss via en flyttblankett. Den ska skickas in till oss för att vi ska kunna debitera rätt fastighetsägare.

 

VA-verksamheten, bestäms av lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar >>länk till annan webbplats (VA-lagen). Det är kommunen som är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. 

 

Uppdaterad 2019-03-22 av Jenny Forslind

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet