Avgifter, regler och abonnemang

Avgifter

Vatten och avloppsverksamheten är självfinansierad. Det innebär att det du betalar motsvarar dom kostnader kommunen har. Vatten- och avloppsavgifterna är uppdelade i två delar, anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

• Anläggningsavgiften är den avgift som en fastighetsägare betalar när denne vill ansluta sin fastighet till den allmänna Vatten- och avloppsanläggningen.

• Brukningsavgifter är avgifter som fastighetsägaren betalar för brukandet av Vatten och avloppsanläggningen.

Avgiftens storlek regleras i kommunens taxa för vatten och avlopp som beslutas av kommunfullmäktige.

Följ länken för taxan och taxebestämmelserna för vatten och avlopp.

Fastighetsförsäljning

Om du säljer din fastighet ska du vid överlåtelsen meddela oss via en ägarbytesblankett. Den ska skickas in till oss för att vi ska kunna debitera rätt fastighetsägare
Blankett för ägarbyte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Om din fastighet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp har du rätt att koppla in dig på kommunens Vatten- och avloppsanläggning om du lämnar in en ansökan. När vi har upprättat en förbindelsepunkt debiterar vi dig en anläggningsavgift, det är en engångsavgift.

Blankett för anslutning av Kommunalt vatten och avlopp Länk till annan webbplats.

Lagar och regler om vatten och avlopp

LAV- Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen om allmänna vattentjänster reglerar kommunens ansvar att ordna med vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare. Det innebär att kommunen har ansvar för att ordna med vatten och avlopp för de boende i ett område om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen har ansvar för att kontrollera att kommunen följer denna lag.
Lagen om allmäna vattentjänster

ABVA – Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp

Allmänna bestämmelser för brukande av Ragunda kommuns allmänna VA-anläggningar, kallat ABVA, gäller för Ragunda kommuns kommunala vatten och avloppsanläggningar i samverkan med lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). ABVA för Ragunda kommun fastställs av kommunfullmäktige i Ragunda kommun.

ABVA – Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad