Enskilt vatten och avlopp

Om din fastighet ligger utanför det kommunala vatten- och avloppsnätet har du troligen löst din fastighets vatten- och avloppsförsörjning på annat sätt, antingen genom en egen brunn och enskilt avlopp eller genom en gemensam lösning med andra fastigheter i området

Om du ska anlägga ett avlopp krävs det anmälan eller tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Du som fastighetsägare ansvarar själv för ditt enskilda vatten och avlopp.

 

Läs mer om din slamtömning>>

 

Relaterade länkar

DokumentUppdaterad 2019-12-06 av Jenny Forslind

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet