Enskilt avlopp

Är man inte ansluten till det kommunala avloppsnätet behöver man själv ordna sitt avlopp, detta kallas för enskilt avlopp. Fastigheter utanför tätbebyggt område har oftast någon form av enskilt avlopp. För permanentbebyggelse består avloppsanläggningen oftast av en slamavskiljare där slam och fasta partiklar avskiljs. Därefter renas avloppsvattnet i någon form av infiltration eller filter. 

Många enskilda avlopp måste förbättras
Många avloppsanläggningar på landet är mycket gamla och består i stort sett bara av en slamavskiljare och en ledning bort från huset. Nästan alla bakterier och näringsämnen hamnar då i närliggande bäckar och vattendrag. Sådana avlopp är sedan länge förbjudna, och måste byggas om.

Du behöver tillstånd eller anmälan

Nästan alla typer av ändringar eller installationer av avloppsanläggningar måste anmälas till miljötillsynsnämnden. I de flesta fallen krävs det även tillstånd. Om du missar att anmäla eller ansöka om tillstånd riskerar du att drabbas av en sanktionsavgift och en tillsynsavgift för utredning av ärendet.

Tillståndsprocess

  1. Kontakta en avloppsentreprenör och ta reda på vilken lösning som passar din fastighet. 
  2. Skicka in en komplett ansökan/anmälan på planerad anläggning till Bygg- och miljökontoret. Ansökningsblanketten hittar ni här.  Pdf, 147.3 kB, öppnas i nytt fönster.
  3. Tid med miljökontoret bokas för inspektion på plats.
  4. Invänta beslut innan du bygger din anläggning.
  5. Genomförande och slutbesiktning.

Avgift
Avgifter för handläggning av avloppsäranden tas ut enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. Taxan för 2019 är 810 kr per timme.

Handläggningstiden varierar med typ av anläggning. För ansökan om enskild avloppsanläggning till ett hushåll med WC tas en avgift för fyra timmar. För anmälan av en avloppsanläggning för endast BDT-vatten (bad-, disk-, och tvättvatten) tas en avgift för tre timmar. Tillsynsavgiften för inventering av enskilda avlopp är en timme.

Kontrollera med skatteverket om du kan få ROT-avdrag för anläggandet av ert avlopp.
 
Ytterligare information om enskilda avlopp hittar ni på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., det går även bra att kontakta Bygg- och miljökontoret.

Ni når oss på telefon 0696-68 20 00
eller via e-post bygg.miljo@ragunda.se

Uppdaterad