Enskilt vatten 

Bor du utanför tätorterna har du troligen eget vatten och avlopp. Då ansvarar du själv som fastighetsägare för ditt vatten och avlopp.

Enskilt vatten

Många med egna brunnar har bra vatten. Du som har egen brunn ansvarar för vattenkvaliteten och skötseln själv.

Kontrollera ditt vatten!

Under sommarsäsongen dricks det mer brunnsvatten. Då är det viktigt att veta att vattnet är bra. Kom ihåg att det är du som är brunnsägare som ansvarar för kvaliteten på vattnet, och att du tar rätt prover. Socialstyrelsen rekommenderar provtagning av dricksvatten från enskilda brunnar minst vart tredje år,ännu oftare om flera fastigheter är anslutna till brunnen eller om små barn dricker av vattnet.

Har du frågor kan du kontakta Ragunda kommuns miljö- och hälsoskyddsinspektör.

 

Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning, ger anvisningar för dig som brunnsägare. Här finns bl a riktvärden för när ett dricksvatten anses vara tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Provtagning av vatten

För provtagning av vatten hänvisas till Alcontrol >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ring gärna Ragunda  kommuns kundcenter för rådgivning. Det är inte alltid provtagning är första åtgärd som behövs om man misstänker att man har ett dåligt vatten. Istället kanske något behöver göras på brunnen.

Registrering av dricksvattenanläggningar

Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten gäller för dricksvattenanläggningar som i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, eller försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten. Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas alltid av detta föreskrifter, oavsett verksamhetens storlek. Dessa dricksvattenanläggningar ska även registreras hos Bygg- och miljökontoret.

Uppdaterad