Gemensamt avlopp

Gemensamt avlopp innebär att två eller flera fastighetsägare går samman för att gemensamt bygga och driva en anläggning för att ta hand om fastigheternas avloppsvatten.

Hushåll som ligger nära varandra kan gå ihop och göra en gemensam avloppsanläggning. Inom Ragunda kommun finns ca 40 stycken sådana anläggningar.

Om du vill ha mer information om funktion och skötsel finns det i blanketten nedan:

Blankett ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning >>


En gemensam avloppsanläggning för mer än fem hushåll bör ägas av en juridisk förening eller juridisk person, där de som är anslutna till det gemensamma avloppet ingår i gemensamhetsanläggningen. Detta ansöks som en lantmäteriförrättning hos Lantmäterimyndigheten. Mer information finns hos Lantmäteriet>> Länk till annan webbplats.


Uppdaterad