Registrera din brunn i brunnsarkivet

Nu finns möjlighet för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) har öppnat upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera;

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Att kommunen kan se din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn.
  • Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Registrering

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben. Klicka här för att registrera din brunn hos SGU. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Brunnsarkivet på SGU:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är din brunn redan registrerad?

Surfa runt i Brunnsarkivets kartfunktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kolla om din brunn är med. Oavsett om den är det eller inte så kan du ha ytterligare information att fylla på med.

Uppdaterad