Flyttanmälan

Om du har sålt fastigheten, gett bort som gåva eller ärvt måste ägarbytet anmälas till VA och Renhållningskontoret eftersom kommunen inte får någon information från Lantmäteriet, skattemyndigheten eller liknande.

Fastighetsägarens ansvar

Observera att säljaren är betalningsskyldig fram till dess ägarbytet är meddelat till kommunen. När ägarbytet är genomfört korrigeras fakturan och avgifterna. Den nya ägaren ska ange om fastigheten ska användas som permanentboende eller fritidshus så att blir avgiften rätt.

Att tänka på:

Lagfarenägare faktureras alltid, vid uthyrning kan ej fakturering till hyresgäst ske.

Blanketten "anmälan om ägarbyte" finner du under våra e-tjänster>> Länk till annan webbplats.

Dokument


Uppdaterad