Flyttanmälan

Om du har sålt fastigheten, gett bort som gåva eller ärvt måste ägarbytet anmälas till VA och Renhållningskontoret eftersom kommunen inte får någon information från Lantmäteriet, skattemyndigheten eller liknande.

Blanketten "anmälan om ägarbyte" finner du under våra e-tjänster>>

Observera att säljaren är betalningsskyldig fram till dess ägarbytet är meddelat till kommunen. När ägarbytet är genomfört korrigeras fakturan och avgifterna. Den nya ägaren ska ange om fastigheten ska användas som permanentboende eller fritidshus så att blir avgiften rätt.

Att tänka på:

Lagfaren ägare faktureras alltid, vid uthyrning kan ej fakturering till hyresgäst ske.

Relaterade länkar


Dokument


Uppdaterad av Niclas Jarlås