Ansluta vatten och avlopp

För att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp måste din fastighet vara belägen inom ett område där det finns ett kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp. Ett sådant område kallas verksamhetsområde.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet (VA-nätet) ska du göra en beställning, en anmälan. Du kan göra en anmälan direkt via webben eller ladda ner en blankett som du fyller i och skickar in.

Så här ansluter du din fastighet:

1. Skicka in en Ansökan

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet ska du göra en ansökan. Om du bygger till en fastighet inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska du också anmäla det till VA-enheten eftersom du då kanske måste betala en tillkommande anslutningsavgift.

Du gör ansökan genom att skicka in ett exemplar av vatten- och avloppsritningar tillsammans med ifylld anmälan. Vatten- och avloppsritningarna ska visa ledningsdragningar och dimensioner på tomtmark och vid inkopplingspunkt.

Blankett för ansökan Pdf, 97.4 kB.om anslutning till vatten och avloppsledning

2. Förbindelsepunkt till fastigheten

Kommunen handlägger din ansökan och upprättar en förbindelsepunkt vid din tomtgräns. Det gäller om din fastighet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet och ligger normalt en halv meter utanför tomtgränsen.

3. Betala anslutningsavgift

Efter att förbindelsepunkten är upprättad skickar kommunen en faktura med anslutningsavgiften till dig. Anslutningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten och/eller avloppsnätet.

Anslutningsavgiften beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver.

Mer informartion om avgifterna >>

4. Koppla in vatten och (installera vattenmätare, Gäller storförbrukare!)

Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde. Innan vattnet släpps på måste du som fastighetsägare förbereda så att en vattenmätare kan installeras genom att ordna en mätarplats. När du vill få vattenmätaren installerad måste du ha betalt anslutningsavgiften.

Ragunda kommun äger vattenmätaren, sätter upp, byter ut och kontrollerar den.

Kommunens servisventil stänger och öppnar vattnet till fastigheten och ligger oftast utanför tomtgräns. Observera att det bara är Ragunda kommuns VA-personal som får öppna och stänga servisventiler till vatten. Olovlig öppnig debiteras enligt gällande VA-taxa.

Har du frågor om din anslutning kontakta Tekniska kontoret på telefon 0696-682000 eller ragunda.kommun@ragunda.se

Uppdaterad