Dricksvatten

Ditt dricksvatten kommer från grundvatten eller hämtas från vattendrag och sjöar. Innan det leds hem till din kran renas och kontrolleras det noga för att säkerställa att det håller så hög kvalitet som möjligt.

Dricksvatten är  vårt viktigaste livsmedel

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och därför ställs höga krav på kvaliteten, så höga krav att det faktiskt är vårt mest kontrollerade livsmedel. Läs mer >>

I Sverige använder varje invånare cirka 140 liter vatten per dag, varav

mat och dryck        10 liter

toalettspolning      30 liter 

disk/tvätt                30 liter

personlig hygien    60 liter

övrig användning   10 liter

Provtagning

Det kommunala dricksvattnet provtas kontinuerligt för att kontrollera dricksvattnets kvalitet. Prover tas på utgående vatten från vattenverket och på ledningsnätet. Vattnet analyseras av ackrediterat laboratorium.

Driftövervakning

Samtliga vattenverk i Ragunda är utrustade med automatiskt larm. Det finns personal i beredskap dygnet runt för att åtgärda eventuella fel på våra vattenverk.

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet bestäms av halterna kalcium och magnesium. Ju mer kalcium och/eller magnesium, ju hårdare vatten.

Hårt vatten innebär bl a att större doser tvättmedel behövs och att ytfällningar kan orsaka problem med disk- och tvättmaskiner. För att minska vattnets hårdhet kan så kallade avhärdningsfilter användas.

Mjukt vatten löser upp betong och cement, och risken för korrosionsskador på metall ökar, t ex rostar varmvattenberedare sönder fortare och vattenledningar kan skadas.

Hårdhettstabell VV Ragunda kommun

Orter

Hårdhet (°dH)

Bedömning

Gevåg

6,9

Medelhårt

Pålgård

5,4

Medelhårt

Kilen

9

Medelhårt

Hammarstrand

3,9

Mjukt

Höglunda

4,1

Mjukt

Bispgården

7,7

Medelhårt

Borgvattnet

4,6

Mjukt

Mårdsjön

12

Hårt

Stugun

5

Medelhårt


Hårdhetsgradering

0,0-2,1

Mycket mjukt

2,1-4,9

Mjukt

4,9-9,8

Medelhårt

9,8-21

Hårt

Över 21

Mycket hårt

Uppdaterad