Vattenmätare

Fastigheter som är anslutna till det allmänna dricksvattennätet och är verksamheter eller storförbrukare har normalt en vattenmätare installerad som mäter vattenförbrukningen. Vattenmätaren är normalt placerad på den ledning där vattnet kommer in i fastigheten. I undantagsfall kan även vattenmätaren vara monterad i en mätarbrunn på tomten. Även om vattenmätaren finns inne på fastigheten är det kommunen som äger mätaren och som ansvarar för installationen av mätaren.

Installation av vattenmätare

Vattenmätarens plats ska vara godkänd av kommunen som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till och frånkoppla mätaren. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt.

Avläsning av vattenmätare

I Ragunda kommun tillämpas fjärravläsning. Det innebär att kommunen läser av vattenmätaren digitalt. Detta sker 3 gånger per år. Januari, maj, september. Regelbunden avläsning av mätarställning säkerställer att rätt avgift debiteras.

Flyttanmälan vattenavläsning

Vid ägarbyte ska säljare och köpare fylla i kommunens blankett för ägarbyte. Blanketten finner du på här Länk till annan webbplats.

Byte av vattenmätare

Kommunen ansvarar när vattenmätaren behöver bytas ut. På grund av skada eller funktionsfel kan mätaren behöva bytas. Bytet kan utföras utav Ragunda kommun eller i vissa fall en entreprenör som utför bytet på uppdrag av kommunen.

Inför bytet av vattenmätaren är det viktigt att du som fastighetsägare ser till att:

  • det är lätt att komma åt vattenmätaren
  • avstängningsventilerna fungerar
  • du som fastighetsägare kan stänga av ventilerna om så behövs
  • du som fastighetsägare kan vara hemma vid besöket

Uppdaterad