Vatten och avlopp - Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågor som Kundcenter får om vatten och avlopp.

Vem ansöker om ägarbyte för vatten- och/eller avfallsabonemang vid flytt?

Svar: När du flyttar måste du anmäla att det sker ett ägarbyte så att ditt vatten- och/eller avfallsabonnemang skrivs över på den nya ägaren. Det är säljarens ansvar att Ragunda kommun blir informerade om att ägarbyte sker så att den nya ägaren kan faktureras.

Fyll i blanketten för ägarbyte och skicka eller maila in den till oss på Va/Renhållningskontoret.

Box 150, 844 21 Hammarstrand, kommun@ragunda.se

Hur kan jag ansluta till kommunalt vatten och avlopp?

Svar: För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet (VA-nätet) ska du göra en beställning, en anmälan. Du kan göra en anmälan direkt via webben eller ladda ner en blankett som du fyller i och skickar in. Blankett anslutning>> Länk till annan webbplats.

Mer information här

Vem ska jag vända mig till om jag vill ta vattenprover på min egen brunn?

Svar: För provtagning av vatten hänvisas till Alcontrol >> Länk till annan webbplats. Ring gärna Ragunda  kommuns kundcenter för rådgivning. Det är inte alltid provtagning är första åtgärd som behövs om man misstänker att man har ett dåligt vatten. Istället kanske något behöver göras på brunnen.

Hur ofta provtas det kommunala dricksvattnet?

Svar: Det kommunala dricksvattnet provtas kontinuerligt för att kontrollera dricksvattnets kvalitet. Prover tas på utgående vatten från vattenverket och på ledningsnätet. Vattnet analyseras av ackrediterat laboratorium.

Samtliga vattenverk i Ragunda är utrustade med automatiskt larm. Det finns personal i beredskap dygnet runt för att åtgärda eventuella fel på våra vattenverk.

Jag ska installera en tvättmaskin/diskmaskin. Vilken hårdhet har mitt vatten?

Svar: Vattnets hårdhet bestäms av halterna kalcium och magnesium. Ju mer kalcium och/eller magnesium, ju hårdare vatten. För information om vattnet är hos dig finns det här.

Jag har dåligt tryck i vattenledningen, vad ska jag göra?

Se vår hemsida eller Facebook efter aktuella driftstörningar som kan påverka trycket hos dig. Om det inte pågår någon driftstörning, kontrollera att ventilen vid vattenmätaren är helt öppen. Kontrollera silarna i vattenkranen så att de inte är igensatta.

Om inget av ovanstående åtgärder löst problemet kontakta vår kundservice.

Det kommer brunt vatten ur kranen, vad beror det på?

När vattentrycket i ledningarna ändras kan avlagringar lossna.
Detta kan ske exempelvis om vi har utfört reparationsarbete i närheten av dig, eller om det har varit ovanligt många som spolat ovanligt mycket i sina kranar.

Om vattnet är missfärgat är det viktigt att veta att det inte är

farligt att dricka. Spola en stund så kommer vattnet se ut som vanligt efter en stund. Vänta med att köra diskmaskin eller tvättmaskiner tills
vattnet har en klar färg igen.

Jag har stopp i avloppet, vem ska jag kontakta?

Om du misstänker att stoppet är inne på din privata fastighet, kontakta en rörmokare. Först kan du testa med sugkopp och rensband tillsammans med hett vatten.

Om du har kommunalt vatten och avlopp och misstänker att stoppet är på den kommunala ledningen kontaktar du vår kundservice. Läs mer om felanmälan här>>

Varför måste jag betala VA-avgifterna trots att jag inte nyttjar vattnet?

Då brukningsrätten är knuten till fastigheten och inte till fastighetsägaren är det inte möjligt att säga upp ett VA abonnemang. En fastighet med brukningsrätt ingår i VA-kollektivet och enligt lag om allmänna vattentjänster är fastighetsägaren till fastigheten skyldig att bidra till huvudmannens kostnader för VA-försörjningen, enligt vad som regleras i gällande VA-taxa. Det vill säga, trots att du stängt av vattnet har du skyldighet att erlägga avgift för att bidra att täcka kostnaden för brukningsrätten.
Om du stänger bort vattnet betalar du en fast miniavgift. Det är en kostnad du betalar för att täcka exempelvis administration, drift och underhåll och planering för framtida behov, då du när som helst har möjlighet att koppla in ditt vatten igen.

Vad gör jag om jag har bytt namn eller fakturaadress?

Meddela oss din nya adress eller namnändring för att vi ska kunna korrigera våra uppgifter. Gärna via epost.

Varför är min vattenförbrukning plötsligt mycket högre/lägre än tidigare?

Det kan bero på att det finns ett läckage på vattenledningen någonstans i fastigheten. Du kan kontrollera att dina ledningar inte läcker genom att du stänger av alla tappställen (exempelvis vattenkranar, dusch, disk- och tvättmaskin) och därefter ser du som företag om vattenmätarens kugghjul snurrar. Gör den det så har du troligtvis en läcka någonstans i din fastighet. Läckan kan vara beläget antingen på vattenledningen eller att det finns dåliga ventiler eller packningar till någon kran. Du kan kontrollera att toaletten inte läcker genom att lägga toalettpapper inne i porslinet och se om det blir blött utan att du spolar. Kontakta en VVS firma som kan hjälpa dig om du inte hittar felet.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad