Aktuella vindkraftsprojekt

På den här sidan får du en överblick av aktuella vindkraftsparker i Ragunda kommun. I flikarna nedan går det att finna mer information om varje vindkraftpark.

Karta över aktuella vindkraftsprojekt i Ragunda Kommun

Läget i landet

I karttjänsten vindbrukskollen.se Länk till annan webbplats. kan du få en överblick av vindkraftsutbyggnaden i hela Sverige.

Vindbrukskollen ges ut av Sveriges länsstyrelser och Energimyndigheten. Det är en frivillig karttjänst vilket innebär att uppgifterna där inte alltid är helt tillförlitliga utan ska ses som vägledning om hur vindkraftsläget i landet ser ut och utvecklas. Det är alltid Länsstyrelsen och det aktuella vindkraftsbolaget som har de mest aktuella uppgifterna om status för parkerna.

1. Ögonfägnaden

Ögonfägnaden vindkraftpark ligger i norra delen av kommunen och delar av parken ligger i Strömsund och Sollefteå kommun. Parken är i drift sedan 2015.

För mer information om parken, se Statkrafts hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Parken ligger i området med numrering 2 i plankarta Tillägg Vindkraft.

2. Björkhöjden

Björkhöjden vindkraftpark ligger i nordöstra delen av kommunen och delar av parken ligger i Sollefteå kommun.

Parken är i drift sedan 2016.

För mer information om parken, se Statkrafts hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Parken ligger i området med numrering 3 i plankarta Tillägg Vindkraft.

3. Storbrännkullen

Storbrännkullen vindkraftpark ligger söder om den befintliga parken Ögonfägnaden. Parken är under byggnation.

För mer information om Storbrännkullen, se Neoens hemsida för parken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Parken ligger i området med numrering 2 i plankarta Tillägg Vindkraft.

4. Björkvattnet

Björkvattnet vindkraftpark ligger öster om Borgvattnet i kommunen norra delar.

Parken är i drift sedan 2022.

För mer information, se Treblades hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Parken ligger i området med numrering 3 i plankarta Tillägg Vindkraft.

5. Borgvattnet/Skyttmon

Borgvattnet/Skyttmon vindkraftpark ligger mellan Borgvattnet och Fullsjön samt norr om Skyttmon. En liten del av området norr om Skyttmon ligger i Strömsunds kommun.

En samrådsprocess är på gång att starta.

För mer information, se RES hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkerna ligger i området med numrering 4 och 5 i plankarta Tillägg Vindkraft.

6. Storrisberget

Storrisberget vindkraftpark är beläget söder om Krångede och Indalsälven. Storrisberget är under samråd.

För mer information, se Wind Swedens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Parken ligger i området med numrering 10 i plankarta Tillägg Vindkraft.

7. Granåsen

Granåsen vindkraftpark ligger mellan Krångede och Överammer.

Granåsen vindkraftpark är under samråd.

För mer information, se Wind Swedens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Parken ligger i området med numrering 11 i plankarta Tillägg Vindkraft.

8. Finnåberget

Knulen vindkraftpark är belägen norr om Bispgården, norr om Järsjön. Parken ligger till stor del i Sollefteå kommun. Parken har tillstånd.

För mer information, se Kraftö Vind och Arise hemsida.

Länk till Kraftö Vind Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Arise Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parken ligger i området med numrering 13 i plankarta Tillägg Vindkraft.

Övriga områden

I kommunens tillägg till översiktsplanen om vindkraft så finns det ytterligare fyra områden markerade som områden lämpliga för större vindkraftparker. Dessa områden är i dagsläget inte aktuella med någon vindkraftsutbyggnad.

  • Område nummer 14 – Öster om Bispgården
  • Område nummer 6 – Mellan Skyttmon och Mårdsjö
  • Område nummer 7 – Mellan Mårdsjö och Mörtsjön
  • Område nummer 12 – Höghanåsen
  • Område nummer 8 och 9 - Björnsjöbodarna

Se områdena och dess lokalisering i plankarta för vindkraft.

Uppdaterad