Dra nytta av vindkraften

Ett bygge av en större vindkraftspark involverar hundratals tjänster och arbetare, och kräver stora varuleveranser av så väl dagligvaror och maskiner som komponenter till vindkraftverken, maskinerna och infrastrukturen.

Vissa av kompetenserna och varorna som behövs finns tyvärr i dagsläget inte tillgängliga i Sverige.

Över lag har dock vindkraftsprojektörerna stora vinningar att göra, genom att anlita lokal arbetskraft i så hög utsträckning som möjligt. Det innebär att du som är företagare i- eller i närheten av Ragunda kommun nu har goda möjligheter att vidga din kundkrets och utveckla verksamheten genom att vända dig till vindkraftsbranschen.

Affärsplattform vind

Vindkraftcentrum har tillsammans med Umeå universitet tagit fram en affärsplattform som ska göra det enklare för vindkraftsprojektörer och lokala företagare att hitta och möta varandra.

När en vindkraftspark byggs behöver det ofta gå fort att hitta rätt entreprenör, tjänst eller vara. Affärsplattformen möjliggör snabb och helt transparent kommunikation företagare och vindkraftsprojekt emellan. I Affärsplattform vind samlas boendealternativ, varor och tjänster särskilt riktade till de stora vindkraftsprojekten.

Observera att en registrering i databasen inte automatiskt innebär att du kommer att göra affärer med vindkraftsprojekten. Det är fortfarande viktigt att registrera erbjudanden som är konkurrenskraftiga både vad gäller pris och kvalité.

Här hittar du affärsplattform vind Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka varor och tjänster? Fantasin sätter gränserna

Arbetarna har utöver de direkta behov de har i tjänsten också vardagsbehov, då en stor andel av dem, så som läget ser ut i dag, ofta är veckopendlare eller till och med är tillresta från andra länder och stannar under en längre tid. Ett vindkraftsbygge pågår ofta under minst 1-2 år ock kan innebära att ett nytt litet samhälle byggs upp under byggperioden. Det är därför inte enbart du som kan bli en del av leverantörskedjan till huvudentreprenören som har möjlighet att dra nytta av vindkraften, utan även du som levererar vardagliga varor och tjänster till allmänheten kommer ha möjlighet att rikta dig till en ny kundkrets. Vi vet att nya varor och tjänster kommer behövas som inte funnits tidigare. Dessa kommer att uppfinnas och tillhandahållas antingen av lokala förmågor eller av tillresta entreprenörer.

Engagemang och samarbeten behöver erbjuda utbudet som efterfrågas

Ett bygge av en större vindkraftspark är ett stort projekt, och och efterfrågan på varor och tjänster kan bli intensiv under en komprimerad tidsperiod. Under byggperioden är det vanligt med snabba puckar. Ett brett engagemang och nya samarbeten både mellan sektorer, inom branscher och mellan branscher är nyckeln till att behålla värden lokalt.

Har du möjlighet att skapa ett attraktivt erbjudande till vindkraftsbranschen tillsammans med en konkurrent? Tillsammans med en vän eller granne? Eller tillsammans med det ideella föreningslivet eller lokalsamhället? Du utgör en viktig pusselbit i att skapa det engagemanget som tar till vara på möjligheterna med vindkraftsutbyggnaden lokalt.

Företagsrådgivning och stöd för utveckling

Ser du möjligheter att utvecklas med vindkraftsbranschen? Kontakta oss på utvecklingsenheten via mail naringsliv@ragunda.se eller telefon: 0696-68 20 00 . Vi ser till att lotsa dig rätt både vad gäller rätt kontakter och rätt stöd.

Uppdaterad