• Abonnemang

  Här hittar du information om de abonnemang vi erbjuder till våra fastighetsägare.

 • Frågor och svar

  Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som Kundcenter får om renhållning sophantering och abonnemang.

 • Grovavfallshämtning 2023

  Under vecka 22 - 23 (29 maj - 11 juni) kan ditt grovavfall hämtas vid tomtgräns från villor samt fritidshus.

 • Lämna avfall för företag

  Vi erbjuder företag, föreningar och andra verksamheter mot en avgift att lämna sitt avfall på våra återvinningscentraler. Detta under förutsättning att fordonet har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet sorteras.

 • Matavfall

  I Ragunda kommun tar vi hand om matavfall och bidrar till ett mer hållbart samhälle!

 • Miljöarbete

  Ragunda kommun arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling och strävar efter att skapa en god livsmiljö.

 • Slam

  Ragunda kommun tar hand om beställning (extra och akut tömning), avbeställning, ändring av tömningsintervall och ändringar i kundregistret. Alla tömningar av enskilda avlopp ska utföras av Ragunda kommuns entreprenör Revsunds transport AB.

 • Sophämtning

  I Ragunda kommun töms sopkärlen var 14:e dag året runt av vår entreprenör Allmiljö i Umeå AB. Sophämtning sker även om hämtningsdagen infaller på helgdagsafton eller helgdag om inte något annat har meddelats.

 • Öppettider återvinningscentraler

  I Ragunda kommun finns två stycken Återvinningscentraler, Hammarstrand (Vikbäcken) och Stugun (Mörtån). Här kan du lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elektronik från ditt hushåll.