Bredband och IT

Vårt mål är att Ragunda ska vara en attraktiv kommun där invånare, företag och besökare har tillgång till god uppkoppling. Tillgången till digital infrastruktur är också en förutsättning för kommunens möjlighet att digitalisera.

Ragunda kommunen är uppdelad i olika fiberområden. Att vi har delat in kommunen i olika områden beror dels på hur vi vill bygga vårt nät, dels på vilka olika bidrag som finns att söka.

Fiberbyggnation 2024

Då kommunen har begränsade ekonomiska resurser under år 2024 färdigställs projekt som är påbörjade:

Orter som ligger i plan för färdigställande är:

 • Björkvattnet  
 • Köttsjön
 • Ragunda, Näset, Näsmoarna, Edesmoarna, Böle & Västeråsen.

Eftersom det är en blöt vår kommer det att bli en sen uppstart av schaktarbeten. Detta för att minimera körskador på vägar och tomter.

Projekt 2022-2025

Kommunen har beviljats bidrag för Stuguns Ytterområden och Ragunda Östra. Under perioden 2020-2024 skall fiberutbyggnad ske i båda projekten.

Syftet med projektet är att öka tillgången till bredband med hög överföringskapacitet till byarna från byn Över-böle nordväst om Hammarstrand, vidare österut efter Indalsälvens södra strand förbi Hammarstrand ner mot Ragunda, Kilen, Västeråsen och Österåsen.

Projektet genomförs delvis med finanisiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-logotyp för Europeiska jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

Avtal med Servanet

Ragunda kommun har avtal med Servanet som tjänsteleverantör. Servanet kommer att ha fysiska möten och utskick angående våra projekt.

Vid frågor och intresseanmälan angående tjänsteavtal, kostnader och priser kontakta Servanet:

 • Tomas Isaksson telefon: 060-658 56 04

Mer information om pågående fiberutbyggnad i Ragunda finns också på Servanets hemsida: Servanet: Fiberutbyggnad - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Upphandling av digitala kommunikationstjänster

En upphandling utfördes under 2023 angående en tjänsteleverantör av digitala tjänster till kommunens fibernät. Nu har det nu tecknats ett avtal mellan Telia och Ragunda kommun som kommer att gälla från 2025-01-01.

Mer information från Servanet och Telia kommer under 2024.

Aktuella arbeten

Ragunda östra

 • Brännan, Österåsen, Västeråsen, Sörböle, Böle
 • Skogen (Bispgården), Svarthålsvägen, Österede och Västerede.
 • Kilen, Edesmoarna, Näsmoarna, Näset, Ragunda, Singsån
 • Furuvik, Hedvigslund, Rävanäset, Hoo, Bölestrand, Gammelänge, Överböle

Under 2024 kommer vi att fortsätta ansluta området men tyvärr kvarstår arbeten för att kunna färdigställa Projekt Östra då entreprenören Nordins Connect AB som skulle färdigställa projektet gick i konkurs under 2023. Vi kommer att försöka se till att det färdigställas under 2024.

Tätorterna Bispgården, Hammarstrand och Stugun

Under perioden 2022-2025 kommer också utökning av näten i Bispgården, Hammarstrand och Stugun göras.

Just nu förstärker vi upp nätet mellan Hammarstrand och Bispgården.

För Tätorterna Bispgården, Hammarstrand och Stugun kommer det under 2024 att komma ut intresseanmälan till nya abonnenter om att ansluta till kommunens befintliga fibernät.

Anslutning

Är du ägare av en fastighet i ett fiberföreningsområde? Då kontaktar du din lokala fiberförening för prisuppgift och anslutningsmöjlighet.

I övriga områden kommer vi att bygga ut och räknar med att målet om minst 90% av de fasta hushållen skall vara anslutna år 2023.

Frågor om kommunens bredbandsutbyggnad

Har du frågor om Ragunda kommuns bredbandsutbyggnad? Kontakta vår bredbandssamordnare Jonas Kriström:

jonas.kristrom@ragunda.se

0696-68 20 00

Byanät

Det finns flera sätt för privatpersoner att få tillgång till fiber. För att boende på landsbygden skall få tillgång till bredband via fiber inom rimlig framtid är ett sätt att genom egna initiativ och personligt engagemang gå samman med grannar, vänner och bekanta för att dra igång och samordna er. Ni kan därefter ta kontakt med kommunen så anordnar vi en träff och bestämmer hur vi tillsammans går vidare med processen.

Mycket av arbetet kan ni stå för själva som till exempel lägga ut lappar i brevlådor, ordna markavtal. En del av finansieringen kan ni få hjälp med via bland annat Landsbygdsprogrammet, PTS och andra bidrag.

Det har bildats en antal fiberföreningar/arbetsgrupper runt om i vår kommun. De har gjort och gör ett fantastiskt arbete med många 1000-tals ideella timmar.

Kullsta fiber (Kullsta, Kånkback) är uppköpta av Ragunda kommun.

Driftsatta fiberföreningar

 • Rissna fiber (Fisksjölandet mot Midskog)
 • Pålgård-Lien
 • Ammerån-Gesunden (Överamer, mot Stugun, Koviken, mot Stugun, avstickare till Sittsjön mfl)
 • 87ans Fiberförening

Rissnabygdens Fibernät Ek. För. | En fiberrik bygd! (rissnafiber.se) Länk till annan webbplats.

Ammeråns-Gesundens Fiber ekonomisk förening – Alltid uppkopplad med AmGeFiber Länk till annan webbplats.

Goda skäl att skaffa bredband

 • Det ger dig möjlighet att bo kvar och främjar nyinflyttning.
 • Det skapar möjligheter för lokalt näringsliv att arbeta professionellt med sina kunder.
 • Du kan sköta ditt arbete hemifrån.
 • Det minska behovet av resande. Mötet kan ske över nätet med både ljud och bild!
 • Du kan kommunicera ex via Skype med ljud och bild.
 • Du sparar pengar genom billigare telefoni, TV och bredband.
 • Du får bättre TV-mottagning.
 • Du kan sköta dina ärenden hemifrån ex bank, försäkringskassa osv
 • Det ökar värdet på fastigheten.
 • Det är driftsäkert.
 • Kopparanslutna telestationer kommer att försvinna

Föreningstöd för fiberanslutning

Föreningar kan ansöka om stöd för ett bidrag på 5000 kr per samlingslokal till kostnaden för fiberanslutning. Syftet med bidraget är att ge stöd till föreningsdrivna samlingslokaler som vill eller har anslutit sig till fibernätet.

Om er förening redan har betalat anslutningsavgiften kan ni skicka in kvitto i efterhand. Ett kontoutdrag eller en kopia på inbetalningen skickas via post eller per mejl till Ragunda kommun (mer information längre ner på sidan). Ni behöver inte fylla i någon ytterligare blankett men det är viktigt att det framgår vilken förening ansökan gäller.

Boverkets definition samlingslokal

Med allmänna samlingslokaler menas lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer och som utnyttjas på ett allsidigt vis. De ska vara lättillgängliga för föreningslivet och verksamheter som till exempel möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter.

Ansökan

Ansök genom att skicka kontoutdrag eller en kopia på inbetalningen till:

Ragunda kommun, Utvecklingsenheten

Box 150, 84421 Hammarstrand

Eller via e-post till: naringsliv@ragunda.se

Kom ihåg att skicka med till vilket BG, PG eller konto ni vill ha summan insatt på.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.