Brandskydd och sotning

Här hittar du information om vad du bör tänka på när du eldar och använder fyrverkerier.

Eldning ger inte bara upphov till brandrisk, utan kan även störa din omgivning om du inte är försiktig och eldar på rätt sätt. Regler om sotning, tidpunkter för eldning och krav på skyddsåtgärder är till för att minska risker för spridning av brand och störningar. På Jämtlands räddningstjänstförbund finns mer information om brandskydd.

Räddningstjänsten Jämtland (rtjamtland.se) Länk till annan webbplats.

Brandskyddskontroll/ Sotning

I Ragunda kommun ligger ansvaret för brandskyddskontroll och sotning hos Räddningstjänsten Jämtland. Kontroller av brandskydd och sotning utförs av Sollefteå Sotningsdistrikt AB.

Sollefteå Sotningsdistrikt AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta fel och brister i tid

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos en anläggning som kan leda till brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter, som innebär risk för annan olyckshändelse än brand, ska den som utför kontrollen även påtala detta.​

Anläggningarna kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

 • Sotbildning och beläggningar
 • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
 • Temperaturförhållanden
 • Tryckförhållanden och täthet
 • Drift och skötsel

Sotning

Sotningverksamheten delas numera upp i två moment, sotning och brandskyddskontroll.

Sotning (rengöring) och brandskyddskontroll görs inte längre vid ett och samma tillfälle. Hur ofta det behöver sotas (sotningsfrist) beror på vilken typ av eldstad det handlar om.

På Jämtlandsräddningstjänstförbunds hemsida hittar sotningsintervallerna som gäller i Ragunda kommun. Intervallet bestäms av Jämtlands Räddningstjänstförbund.

Frister – Räddningstjänsten Jämtland (rtjamtland.se) Länk till annan webbplats.

Sota själv

Fastighetsägare kan ansöka hos Räddningstjänsten Jämtland om att själva få sköta sotningen av sin fastighet. Det krävs att sotningen genomförs på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt. Möjligheten omfattar endast sotningsmomentet, alltså inte kontroller.

Brandsäkerhet i hemmet

De flesta olyckor som orsakas av brand sker i hemmet eller på fritiden. Genom enkla rekommendationer från Brandskyddsföreningen kan du öka din egen och andras säkerhet.

Brandsäkerhet i hemmet / Brandskyddsföreningen (brandskyddsforeningen.se) Länk till annan webbplats.

Om det brinner i ditt hem

Har du konstaterat att det brinner och du inte kan släcka branden ska du ta dig ut så fort som möjligt. Kom ihåg att aldrig använda hiss vid brand. Stäng dörrar efter dig eftersom det fördröjer branden från att spridas. Varna andra och ring 112.

Om det brinner på annan plats i ett flerbostadshus

Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus. Stanna kvar i lägenheten och ring 112. En lägenhetsdörr står normalt emot en brand i 30 minuter.

Brandvarnare kan rädda ditt liv​

Tänk på att brandvarnare bör finnas på varje våningsplan och att de ska vara placerade i taket. En brandvarnare täcker cirka 60 kvadratmeter. Är boytan större bör du ha flera brandvarnare. Testa brandvarnaren regelbundet så att du vet att den fungerar. När en brandvarnare är tio år gammal är det dags att byta ut den mot en ny.

Ofta kan du släcka små bränder med hjälp av vatten eller kvävning. En rekommendation är att även ha tillgång till en brandsläckare i hemmet och förvara den lättåtkomligt. En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Den kan med fördel användas för att dämpa en brand eller släcka brand i kläder eller i kokkärl.

Elda utomhus

Det är förbjudet att elda avfall som t.ex. hushållsavfall, plast eller impregnerat virke. Även avfall som i sig inte är skadliga för miljön såsom trä, kartong och papper får ej eldas av vare sig privatpersoner eller företag.

Eldning av trädgårdsavfall

Under vår- och höststädning av din trädgård kan det bli en hel del ris, kvistar och löv. Du bör i första hand lämna ni ditt trädgårdsavfall på återvinningscentralen eller kompostera det på den egna fastigheten.

Torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, så som kvistar, ris eller grenar, kan eldas. Om du vill elda trädgårdsavfall måste du ta hänsyn till dina grannar. Eldning ger upphov till rök, lukt och sotpartiklar och kan orsaka störning. Dessutom finns risk att elden sprider sig om du inte är försiktig. Fler tips om hur du eldar finns hos Räddningstjänsten:

Elda ute – Räddningstjänsten Jämtland (rtjamtland.se) Länk till annan webbplats.

Eldningsförbud

Enligt Ragunda kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter är eldning av löv, gräs, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan förbjuden under perioden 1 juni – 31 augusti. Det kan även råda tillfälliga eldningsförbud inom andra områden, kontakta Räddningstjänsten för mer information på 063-14 80 00 eller besök deras hemsida.

Räddningstjänsten Jämtland (rtjamtland.se) Länk till annan webbplats.

Fyrverkerier

Att använda fyrverkerier är inte riskfritt. För att inte orsaka skada är det viktigt att följa de regler som gäller.

Fyrverkerier och tillstånd

Du kan behöva tillstånd från Polismyndigheten att använda fyrverkeripjäser, men det är inget generellt krav. Ordningslagen reglerar när du behöver tillstånd.

På polisens hemsida finns det mer information om vad som gäller om tillstånd och regler för till exempel raketer med styrpinne. För större fyrverkerier i närheten av bebyggelse och där många personer vistas krävs alltid tillstånd.

Fyrverkerier | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Att tänka på vid användandet av fyrverkerier:

 • Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Tänd aldrig skadade pjäser utan lämna istället tillbaka dem där du köpt dem.
 • Följ alltid bruksanvisningen.
 • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen.
 • Luta dig aldrig över en antänd fyrverkeripjäs.
 • Håll avståndet och se till att alla åskådare också gör det.
 • Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Tänd den aldrig igen.
 • Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkeripjäser.

Fyrverkerier i Ragunda kommun

Följande gäller för fyrverkerier inom Ragunda kommun (utdrag ur lokala ordningsföreskrifter).

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor, § 19.

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor på följande platser: sjukhemmet Björkhammar i Hammarstrand, servicehusen Nipängen i Bispgården, Bergegården i Stugun och Strandliden i Hammarstrand samt samtliga bensinstationer inom kommunen.

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 150 meter från ovan nämnda inrättningar.

Kaminer och eldstäder

Braskaminer och kakelugnar bör inte användas för annat än trivseleldning. Nyinstallation kräver en anmälan till Bygg-och miljöenheten.

Med trivseleldning menas två tillfällen per vecka och högst fyra timmar per gång. Braskaminer ger upphov till utsläpp av rökgaser men storleken på utsläppen skiljer sig åt mellan olika typer av eldstäder och fabrikat. Innan du köper en braskamin bör du därför ta reda på vilka olika alternativ som finns.

Nyinstallation kräver anmälan

Kom ihåg att installation av eldstad eller rökkanal kräver en anmälan till Bygg- och miljöenheten. Startbesked ska ges innan du kan påbörja arbetet. Läs mer under bygganmälan på sidan för bygglov och andra lov.

Bygganmälan

Störande eldning hos grannen

Om du störs av eldning ska du i första hand prata med den som eldar. Om detta inte löser problemet, kan du kontakta Bygg- och miljöenheten.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.