Energi och klimat

Tycker du att din energiräkning är för hög? Ska du bygga ett nytt hus och funderar på att bygga energisnålt? Är du intresserad av att producera egen el med hjälp av solen? Dessa och många fler frågor kan du diskutera med energi- och klimatrådgivaren!

Logotyp: Energi och klimat rådgivarna Jämtland Härjedalen.

Energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen är en kommunal, opartisk och kostnadsfri tjänst för dig som önskar rådgivning och stöd inför energieffektiviseringsåtgärder. Rådgivningen är finansierad av Energimyndigheten och finns tillgänglig för privatpersoner, föreningar samt små- och medelstora företag.

Du kan bland annat få råd om hur du gör för att:

  • minska energiförbrukning i din bostad, byggnad eller lokal
  • sänka dina energikostnader
  • optimera ditt uppvärmnings- eller ventilationssystem
  • energieffektivisera din bostad genom åtgärder som bättre fönster, isolering, belysning med mera
  • producera förnybar el via exempelvis solceller
  • ställa om till hållbara transporter, har du funderat på elbil eller elcykel?
  • söka eventuella investeringsstöd samt vilka stöd som passar din situation

Rådgivning kan ske både per telefon och mejl. För företag och föreningar finns även möjligheten att få platsbesök.

Energi- och klimatrådgivarna Jämtland Härjedalen har även en egen hemsida, energirad.se, där finns nyttig information om energieffektivisering, energismarta tips samt information om aktuella stöd för både privatpersoner, företag och föreningar samt kontaktuppgifter till de rådgivare som ansvarar för din kommun.

Energirådgivarna (energirad.se) Länk till annan webbplats.

Vill du få uppdateringar i flödet när det finns nya stöd att ansöka om, nyheter samt när det är föreläsningar eller evenemang? Energi och Klimatrådgivarna Jämtland Härjedalen finns på både Facebook och LinkedIn. På LinkedIn delar rådgivningen flödet med Energikontoret i Region Jämtland Härjedalen.

Telefontider

Energi- och klimatrådgivningen kommer att att ha telefontider från och med den 3 juni. Detta för att de ska bli lättare för de som ringer att veta när de kan nå oss och få svar och för att vi ska kunna vara mer ordentligt tillgängliga via telefon vissa tider.

De telefontider vi kommer ha from den 3 juni är:

  • Måndagar klockan 9:30 - 11:30 och
  • Torsdagar klockan 10:00 - 12:00 och klockan 13:30 - 15:30

Övriga tider går det bra att mejla oss på :energirad@regionjh.se eller kontakta oss via vår hemsida så återkopplar vi så snart vi kan.

Energirådgivarna (energirad.se) Länk till annan webbplats.

Tips!

Visste du att Energi- och Klimatrådgivarna Jämtland Härjedalen är med och producerar podden Öka Takten tillsammans med Energikontoret i Region Jämtland Härjedalen?

“Vi vill öka takten i omställningen till ett fossilfritt och energismart samhälle med mer konkurrenskraftiga företag och en bättre vardag för invånarna. Det vill vi göra genom att öka intresset för energi och klimat, lyfta goda exempel och sprida kunskap.”

Du hittar podden på Region Jämtland Härjedalens hemsida:

Energikontoret - Region Jämtland Härjedalen (regionjh.se) Länk till annan webbplats.

Förnybar energi

Förnybar energi är energi som skapas genom naturliga processer och förnyas i samma takt som de används. Till förnybar energi räknas, vindkraft, vattenkraft, bioenergi och solenergi. Vissa anläggningar för produktion av energi är anmälningspliktig hos kommunen, i Ragunda kommun görs anmälan till Bygg- och miljönämnden.

Värmepump

Installation av värmepumpsanläggning för uttag av värme från mark, ytvatten eller grundvatten är anmälningspliktig. Mer information om värmepumpar hittar du här:

Miljöskydd - Ragunda kommun

Vindkraft

Anmälningsplikt gäller för vindkraftverk som är högre än 50 m men högst 120 m, vindkraftverk i grupp (två eller fler) eller tillbyggnad av ett vindkraftverk som ska placeras vid ett redan befintligt vindkraftverk.

Förbränning av avfall

Samförbränningsanläggning eller avfallsförbränningsanläggning där icke farligt avfall förbränns yrkesmässigt med en total mängd på högst 50 ton per år är anmälningspliktig.

Från och med 2023-01-01 gäller att anmälningsplikten inte omfattar en anläggning som endast förbränner naturligt icke farligt vegetabiliskt material från jordbruk eller skogsbruk för energiproduktion på ett sätt som inte medför skada på människors hälsa eller miljön.

Förbränning av biobränsle

En anläggning som har förbränning av icke-fossila eller biogena material för produktion av el är anmälningspliktig om den har en total installerad tillförd effekt med mer än 500 KW eller 10 MW men högst 200 MW. Om anläggningen är en stationär förbränningsmotor som är avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott gäller inte anmälningsplikt. En gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 MW är anmälningspliktig.

Anearbo framställning av biogas

En anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar biogas upp till 3000 MWh per år är anmälningspliktig.

Anmälningsplikt gäller även för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1500 MW gas eller vätskeformigt bränsle per år.

Framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle eller andra träprodukter

En anläggning som framställer eller bearbetar träbaserat bränsle eller bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter kan vara anmälningspliktig beroende på vilken mängd och produkt som används.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.