Samråd översiktsplan Ragunda 2050

Ragunda kommun har tagit fram ett förslag på en ny kommunövergripande översiktsplan. Under perioden 19 juni till 29 september 2023 så är översiktsplanen ute på samråd, vilket innebär att vi vill veta vad ni tycker om vårt förslag.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är vägledande för hur mark och vatten i kommunen ska användas och visar kommunens vilja när det gäller den övergripande utvecklingen. I översiktsplanen ska det finnas mål och strategier för hur kommunens befintliga värden ska värnas och hur framtidens utmaningar ska mötas.

Processen för att ta fram en ny översiktsplan regleras i plan- och bygglagen. Att du som invånare är delaktig och ger synpunkter är en viktig del i processen och det finns flera tillfällen där du har möjlighet att lämna dina synpunkter.

Hur samråds översiktsplanen?

Förslaget till den nya översiktsplanen finns här i digitalt format: Samråd översiktsplan - Ragunda kommun. Länk till annan webbplats.

Den finns också i fysiska versioner i kundcenter i kommunhuset, Hammarstrand, på kommunens bibliotek i Bispgården, Hammarstrand och Stugun och på Servicepunkt Borgvattnet.

Samrådsmöten

I augusti bjuder vi in till fysiska samrådsmöten i kommunens tre tätorter. Under dessa tillfällen presenterar vi förslaget och det finns möjlighet att ställa frågor till kommunens politiker och tjänstepersoner. Samrådsmöten hålls följande datum och tider:

Bispgården

Tisdag 29 augusti klockan 18.00-20.00 på Älggårdsberget.

Hammarstrand

Onsdag 30 augusti klockan 18.00-20.00 på Hotell Hammarstrand.

Stugun

Torsdag 31augusti klockan 18.00-20.00 på Nornan.

Digitalt samrådsmöte

Tisdag den 5 september klockan 18:00-20:00 kommer vi att ha ett digitalt samrådsmöte.

Anmälan gör ni till:maria.stafverfeldt@ragunda.seSenast fredag den 1 september vill vi ha din anmälan.

Synpunkter på översiktsplanen

Synpunkter på översiktsplanen lämnas i den digitala versionen av översiktsplaneförslaget:

RAGUNDA 2050 (arcgis.com) Länk till annan webbplats.

Synpunkter kan även lämnas skriftligt via mail till kommun@ragunda.se eller per brev till Ragunda kommun, Box 150, 844 21 Hammarstrand. Sista dag att lämna synpunkter är den 29 september 2023.

Frågor kring översiktsplanen besvaras av samhällsplanerare Maria Stafverfeldt, 0696-68 20 71, maria.stafverfeldt@ragunda.se.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.