Uthyrningspolicy

Här kan du läsa vår fastställda uthyrningspolicy där vi förklarar vad som krävs av dig som vill hyra lägenhet av oss.

Vi vill att alla ska känna sig välkomna hos oss och vi vill erbjuda ett tryggt,och prisvärt boende med god service i samverkan med dig.

Så söker du bostad hos oss

Alla våra lediga bostäder är presenterade på vår webbplats. Vill du hyra en bostad av oss registrerar du dig via "Min sida". När du gjort det kan du anmäla ditt intresse för en ledig lägenhet.

Ditt ansvar att uppdatera ”Min sida”

Du som söker bostad ansvarar för att uppgifterna på ”Min sida” är korrekta och aktuella. När du väl har registrerat dig ska du uppdatera din bostadsansökan minst en gång per år, annars faller du ur kösystemet.

Förutsättningar för att få hyra bostad

 • Du ska vara myndig (18 år)
 • Du ska ha ett svenskt personnummer.
 • Hyran ska kunna betalas med den inkomst hushållet har. Till inkomst räknas inkomst av tjänst, eget företagande, kapital, pension, av myndighet beviljat stöd eller ersättning, som till exempel bostadsbidrag, försörjningsstöd eller studiemedel eller på annat sätt styrkt inkomst.
 • I vissa fall kan Ragunda Bostad begära borgen, då ställer vi samma krav på borgensman som på hyresgästen.
 • Vi tar kreditupplysning på samtliga bostadssökande som vi erbjuder lägenhet.
 • Du får inte ha någon skuld till oss eller annan hyresvärd.
 • Ragunda bostad tackar i normalfallet nej till sökande med betalningsanmärkning. Vi kan eventuellt göra undantag om det gäller mindre belopp.
 • Ragunda bostad tar i vissa fall kontakt med tidigare hyresvärdar för referenser.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring när du bor hos oss.
 • Du som har ett hyreskontrakt ska bo i lägenheten och vara folkbokförd på adressen (vi kan eventuellt göra vissa undantag, till exempel vid studier).

Bestämmelser om förtur

Förtur kan ges i två fall: Om du på grund av varaktigt arbete flyttar till Ragunda kommun eller av medicinska skäl (skall styrkas med läkarintyg).

Lägenhetsbyte

Vid byte av lägenhet internt hos Ragunda Bostad ställer vi vissa krav:

 • Hyresgästen ska ha bott hos oss minst sex månader.
 • Hyresgästen ska ha skött sina hyresbetalningar i tid.
 • Hyresgästen får inte ha varit föremål för störningsärenden.

Uppsägningstid vid lägenhetsbyte

Om du flyttar inom Ragunda Bostads hyreslägenheter får du en månads dubbelhyra (innevarande månad räknar vi inte) om tillträdesdatumet för den lägenhet du ska flytta till har kortare tillträdesdatum än en månad.

Exempel 1:
I dag är det 5 september. Den 1 oktober är inflyttningsdatum på en lägenhet som vi publicerat på vår webbplats. Du bor hos oss och tackar ja till lägenheten och säger upp din nuvarande lägenhet. Då kommer du att få en dubbelhyra i oktober eftersom du får betala för både din nya och din gamla lägenhet. Uppfyller du våra krav för godkännande tecknar vi därefter ett hyresavtal.

Exempel 2:
Idag är det 5 september. Den 1 november är inflyttningsdatum på en lägenhet som vi publicerat på vår webbplats. Du bor hos oss och tackar ja till lägenheten och säger upp din nuvarande lägenhet. Då slipper du betala dubbelhyra när du flyttar inom Ragunda Bostads hyresbostäder eftersom vi har tid på oss att hyra ut din nuvarande lägenhet.

Andrahandsuthyrning

Vi kan tillåta andrahandsuthyrning vid särskilda skäl, vi prövar varje fall individuellt. Ett andrahandskontrakt är alltid tidsbundet.

Bilplatser

Det finns en kö för bilplatser. De hyr vi i första hand ut till de som har lägenhetskontrakt eller lokalhyreskontrakt hos oss.

Uppsägningstid

 • Uppsägning ska ske skriftligt. Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader (innevarande månad räknar vi inte).
 • Vid dödsfall är uppsägningstiden en hel kalendermånad för personens dödsbo. Dödsfallsintyg ska uppvisas, uppsägningen ska vara skriftlig.
 • Vid flytt till äldreboende (särskilt boende, trygghetsboende) är uppsägningstiden en hel kalendermånad.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.