Gator och vägar

Drift och underhåll av gator och vägar inom och utom tätorten utförs av olika vägföreningar samt Trafikverket. Kommunen har ansvar för gatlyse inom tätorterna men drift och service utförs av en entreprenör.

Anvisning för grävning

Gator och vägar inom och utom tätorten sköts av enskilda väghållare, det gäller samtliga orter inom Ragunda kommun. För det allmänna statliga vägnätet är Trafikverket väghållare.

Grävtillstånd ges av fastighetsägare eller vägföreningar. Samtliga grävarbeten skall planeras och anmälas i god tid innan utförandet.

Fastighetsägare och vägföreningar ska ges möjlighet att besiktiga grävarbetet efter färdigställande. Vid ej godkänd besiktning kan vägföreningen eller fastighetsägaren ställa ekonomiskt anspråk på ansvarig projektägare. Kontakta kommunen för information och kontaktuppgifter till rätt fastighetsägare och vägförening.

Städning av gator

När det blir vår städar vi våra gator och grönområden. Hur tidigt vi kan komma igång beror på när snön smält undan och hur blöt marken är.

Varje vår sopas grus och sand upp på våra gator, gång- och cykelvägar. Upptag av grus/sand påbörjas i regel under vecka 15-16 och beräknas vara klart i mitten av maj. Sopningen sker endast på områden som kommunen har ansvarar för. Detta utförs av samma entreprenörer som snöröjningen.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.