Grönyteskötsel

Ragunda kommun har upphandlat grönyteskötsel. Avtal har tilldelats Synerco AB, ett Östersunds-baserat företag. Avtalet löper på tre plus ett år, dvs ett optionsår. Upphandlingen har genomförts efter ett politiskt beslut.

Varför har Grönytorna upphandlats?

Det är ett politiskt beslut att upphandla grönytorna och du hittar beslutet i vår mötesplattform.

Protokollsutdrag (formpipe.com) Länk till annan webbplats.

Protokollsutdrag (formpipe.com) Länk till annan webbplats.Beslutet hann inte verkställas under 2021 men under 2022 gjordes en upphandling där företaget Synerco AB:s anbud vann. På Synercos hemsida kan du läsa mer om företaget.

SYNERCO Länk till annan webbplats.

Frågor

För frågor om upphandlingen kontakta Ragunda kommuns kontaktperson:

daniel.hulten@ragunda.seFör frågor om skötseln av grönytorna kontakta Synerco:

info@synerco.se

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.