Snöröjning

Ragunda Kommun ansvarar för vinterväghållningen av egna vägar och runt kommunens egna fastigheter inom tätorterna Stugun, Bispgården och Hammarstrand.

Annan snöröjning som till exempel på gator och trottoarer ansvarar Trafikverket och vägföreningarna för. Trafikverket sköter även väghållning allmänna vägar som riks- och länsvägar.

Entreprenörer

Snöröjningen i kommunens tätorter utförs av olika entreprenörer:

  • Stugun: Br. Alfredssons Markentreprenad AB
  • Hammarstrand: Terranor AB
  • Bispgården: Fredriks Maskin AB

Fastighetsägarens ansvar vid snöröjning

Du som enskild fastighetsägare ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gångbanan längs hela din tomtgräns. Om gångbana saknas eller används som snöupplag ska du istället sanda ett gångstråk på körbanan.

Du får inte lägga snön från tomten på vägen. Fastighetsägaren är skyldig att ta hand om snön på sin tomt eller bekosta bortforslingen av den.

Om det kommer rikligt med snö kan kommunen tillfälligt behöva använda gångbanor för att lägga upp snövallar. I dessa fall gäller inte din skyldighet att röja bort de snövallar kommunen lagt upp på gångbanan.

Fastighetsägaren ansvarar för att varna och informera om det finns rasrisk (snö och is) genom skylta och spärra av. Det är viktigt se till att uppfarter och entréer är framkomliga för exempel­vis brevbärare.

Parkera rätt och klipp grenar

Felparkerade bilar är ett stort hinder för snöröjningen. Plogningen blir ofta sämre utförd och ibland måste arbetet avbrytas helt för att återupptas senare. Det här innebär onödiga kostnader för snöröjningen och problem för övriga trafikanter. Du underlättar om du parkerar rätt. Om du bor i ett villaområde bör du parkera bilen på garageinfarten. Häckar, träd och buskar som växer ut över fastighetsgränsen kan orsaka problem om snöplogen hindras och inte kommer fram ordentligt.

Sandning

Som fastighetsägare är du själv ansvarig för att ta bort snö och bekämpa halka vid din fastighet. Under vinterhalvåret kan du som privat fastighetsägare hämta sandningssand kostnadsfritt på följande platser:

Observera att vid hämtning av sand endast gäller 1-2 hinkar per tillfälle.

Stugun

Kommunförrådet, Industrivägen 3

Hammarstrand

Kommunförrådet, Strandvägen 13

Bispgården

Kommunförrådet, Forsvägen 61

Höglunda

Återvinnningsstationen, HöggårdenLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Mårdsjön

Återvinningsstationen, ÄngegårdLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Borgvattnet

Återvinningsstationen, BilverkstadenLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Överammer

Återvinningsstationen, SkolanLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Krångede

Återvinningsstationen, Gamla vägenLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Krokvåg

Krokvågsskola.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.