• Enskilt vatten och avlopp

  Bor du utanför tätorterna har du troligen eget vatten och avlopp. Då ansvarar du själv som fastighetsägare för ditt vatten och avlopp.

 • Flyttanmälan

  När du flyttar måste du anmäla ett ägarbyte så att abonnemangen skrivs över på den nya ägaren. Detta gör ni enkelt via vår e-tjänst.

 • Grundvatten

  Grundvattnet är det vatten som förekommer i jordlager eller i berggrundens hålrum. Mängden av grundvatten är beroende av nederbörd och infiltration och därför varierar tillgången både under året och från år till år.

 • Kommunalt vatten och avlopp

  Ragunda kommun ansvarar för att anslutna hushåll och företagare i kommun har tillgång till rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen igen.

 • Var rädd om vårt vatten och avlopp

  Små vattenläckage och stopp i avloppet kan orsaka stora kostnader. Därför är det viktigt att vi alla tar ansvar för vårt vatten och våra avlopp.

 • Vattenskyddsområden

  Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. För att vi i framtiden ska kunna behålla ett säkert dricksvatten behöver vattnet skyddas. Därför finns skyddsområden för vattentäkter.