Flyttanmälan

När du flyttar måste du anmäla ett ägarbyte så att abonnemangen skrivs över på den nya ägaren. Detta gör ni enkelt via vår e-tjänst.

Ägarbyte: Vatten, renhållning och slam - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Varför måste jag anmäla ägarbyte?

Då Ragunda kommun inte får besked om att fastigheten bytt ägare är det fastighetsägarens skyldighet att meddela oss detta. Om vi inte får in anmälan om ägarbyte kommer fakturan fortsatt att gå till den som är registrerad på fastighetens abonnemang.

Fastighetsägarens ansvar

Observera att säljaren är betalningsskyldig fram till dess ägarbytet är meddelat till kommunen. När ägarbytet är genomfört korrigeras fakturan och avgifterna. Den nya ägaren ska ange om fastigheten ska användas som permanentboende eller fritidshus så att blir avgiften rätt.

Att tänka på:

Lagfarenägare faktureras alltid, vid uthyrning kan ej fakturering till hyresgäst ske.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.