Diarium, handlingar och protokoll

I diarierna finns handlingar (dokument), ärenden, kallelser och protokoll som är inkomna, upprättade (skapade) eller som har skickats.

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att läsa handlingar som finns hos kommunen, med vissa undantag.

Begära ut allmänna handlingar

Vill du begära ut handlingar från Ragunda kommun kontaktar du Kundcenter.

Telefon: 0696-68 20 00

Mail: ragunda.kommun@ragunda.se

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad