Digital anslagstavla, officiell

Här hittar du Ragunda kommuns officiella digitala anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå.

Här anslås de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott. Anslaget finns på den digitala anslagstavlan i tre veckor. Här anslås även kallelse till kommunfullmäktige.

Under anslagningstiden, som är tre veckor, har du möjlighet att överklaga ett beslut. Kommunen tar bort anslagen efter att anslagningstiden har gått ut.

Läs mer om hur du överklagar>>

Aktuella anslag och kungörelser


 • Protokoll, sociala utskottet, 20 juli


  Anslag för justerat protokollet från sociala utskottets möte den 20 juli 2021
  Läs mer

 • Protokoll Bygg- och miljönämnden24 juni 2021


  Anslag för justerat protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde 24 juni 2021
  Läs mer

 • Aktförvaring


  Ansökan enligt Miljöbalken, Storbrännkullen
  Läs mer

 • Aktförvaring


  Ansökan enligt Miljöbalken, Isbillen Vind AB
  Läs mer

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad