Digital anslagstavla, officiell

Här hittar du Ragunda kommuns officiella digitala anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå.

Här anslås de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott. Anslaget finns på den digitala anslagstavlan i tre veckor. Här anslås även kallelse till kommunfullmäktige.

Under anslagningstiden, som är tre veckor, har du möjlighet att överklaga ett beslut. Kommunen tar bort anslagen efter att anslagningstiden har gått ut.

Läs mer om hur du överklagar.

Aktuella anslag och kungörelser


  • Protokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott 18 januari


    Protkoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 18 januari.
    Läs mer

  • Protokoll, sociala utskottet 11 januari 2022


    Anslag för justerat protokoll från sociala utskottets sammanträde den 11 januari 2022
    Läs mer

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad