Digital anslagstavla, officiell

Här hittar du Ragunda kommuns officiella digitala anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå.

Här anslås de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott. Anslaget finns på den digitala anslagstavlan i tre veckor. Här anslås även kallelse till kommunfullmäktige.

Under anslagningstiden, som är tre veckor, har du möjlighet att överklaga ett beslut. Kommunen tar bort anslagen efter att anslagningstiden har gått ut.

Läs mer om hur du överklagar>>

Aktuella anslag och kungörelser


 • Protokoll, sociala utskottet 3 mars


  Anslag för sociala utskottets möte den 3 mars.
  Läs mer

 • Protokoll, kommunfullmäktige 25 februari


  Anslag för justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2021
  Läs mer

 • Protokoll, gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 8 februari


  Anslag justerat protokoll för gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner, februari
  Läs mer

 • Kallelse, kommunfullmäktige 25 februari


  Anslag för kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari
  Läs mer

 • Protokoll Bygg- och miljönämnden4 februari


  Läs mer

 • Protokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott 9 februari


  Anslag för justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 februari 2021
  Läs mer

 • Protokoll, barn- och utbildningsutskottet 10 februari


  Anslag för justerat protokollet från barn- och utbildningsutskottet den 10 februari 2021
  Läs mer

 • Protokoll, samhällsbyggnadsutskottet 9 februari


  Anslag för justerat protokollet från samhällsbygnadsutskottet 9 februari 2021
  Läs mer

 • Protokoll, sociala utskottet 11 januari


  Anslag för justerat protokoll från sociala utskottet den 11 januari
  Läs mer

 • Kungörelse flyttade fordon


   
  Läs mer

 • Samrådshandlingar om vattenförvaltningen i Bottenhavets vattendistrikt


  Samråd
  Läs mer

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad av Niclas Jarlås