Digital anslagstavla, officiell

Här hittar du Ragunda kommuns officiella digitala anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå.

Här anslås de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott. Anslaget finns på den digitala anslagstavlan i tre veckor. Här anslås även kallelse till kommunfullmäktige.

 

Under anslagningstiden, som är tre veckor, har du möjlighet att överklaga ett beslut. Kommunen tar bort anslagen efter att anslagningstiden har gått ut.

 

Läs mer om hur du överklagar>>

En ny kommunallag gäller från och med 1 januari 2018 och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla upphävs.

Det innebär bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras ut i den lokala tidningen och att den officiella anslagstavlan i fortsättningen ska vara webbaserad. Vår fysiska anslagstavla som idag finns i entrén till kommunhuset i Hammarstrand kommer att finnas kvar tom 1/3 2018.

 

 • Tidpunkten för fullmäktigesammanträdet ska därmed tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.
 • Beslut som inte anmäls men som är överklagbara ska tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.


Aktuella anslag och kungörelser


 • Protokoll , sociala utskottet 25 november


  Anslagför sociala utskottets möte den 25 november, direktjusterat
  Läs mer

 • Kallelse, kommunfullmäktige 26 november 2020


  Anslag för kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november. Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november ställs in.
  Läs mer

 • Inställt kommunfullmäktige 19 november


  Med anledning av nya restriktioner ställs fullmäktige den 19 november in.
  Läs mer

 • Protokoll, sociala utskottet 12 November


  Anslag för sociala utskottets möte den 12 november
  Läs mer

 • Kungörelse flyttade fordon


   
  Läs mer

 • Kallelse, kommunfullmäktige 19 november


  Anslag för kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november, 2020 i Forshallen
  Läs mer

 • Protokoll, Socialautskottet 12 november


  Anslag för direktjusterat sekretessprotokoll från socialautskottets sammaträde 12 november 2020
  Läs mer

 • Protokoll, samhällsbyggnadsutskottet 12 november


  Anslag för justerat protokoll från samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 12 november 2020
  Läs mer

 • Protokoll, överförmyndarnämnden


  Anslag för overförmyndarnämndens möte den 12 november
  Läs mer

 • Protokoll, barn- och utbildningsutskottet


  Anslag för prtokollet från BoUs samanträde den 11 november.
  Läs mer

 • Samrådshandlingar om vattenförvaltningen i Bottenhavets vattendistrikt


  Samråd
  Läs mer

 • Protokoll Bygg- och miljönämnden 2020-10-08


   
  Läs mer

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad 2020-10-09 av Niclas Jarlås