Digital anslagstavla, officiell

Här hittar du Ragunda kommuns officiella digitala anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå.

Här anslås de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott. Anslaget finns på den digitala anslagstavlan i tre veckor. Här anslås även kallelse till kommunfullmäktige.

Under anslagningstiden, som är tre veckor, har du möjlighet att överklaga ett beslut. Kommunen tar bort anslagen efter att anslagningstiden har gått ut.

Läs mer om hur du överklagar>>

Aktuella anslag och kungörelser


 • Protokoll, barn-och utbildningsutskottet, 11 maj


  Anslag för justerat protokoll från barn-och utbildningsutskottets sammanträde den 11 maj 2021
  Läs mer

 • Protokoll, sociala utskottet 12 maj 2021


  Anslag för justerat protokoll från sociala utskottets sammanträde 12 maj.
  Läs mer

 • Protokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott, 4 maj 2021


  Anslag för justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 4 maj 2021
  Läs mer

 • Extra Bygg- och miljönämnd


  2021-04-08
  Läs mer

 • Underrättelse


  Om beviljat bygglov för ÅVS i Bispgården
  Läs mer

 • Protokoll Bygg- och miljönämnden


  Sammanträdesdatum 2021-03-04
  Läs mer

 • Protokoll Bygg- och miljönämnden4 februari


  Läs mer

 • Kungörelse flyttade fordon


   
  Läs mer

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad av Niclas Jarlås