Digital anslagstavla, officiell

Här hittar du Ragunda kommuns officiella digitala anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå.

Här anslås de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott. Anslaget finns på den digitala anslagstavlan i tre veckor. Här anslås även kallelse till kommunfullmäktige.

Under anslagningstiden, som är tre veckor, har du möjlighet att överklaga ett beslut. Kommunen tar bort anslagen efter att anslagningstiden har gått ut.

Läs mer om hur du överklagar.

Aktuella anslag och kungörelser


 • Protokoll, kommunfullmäktige 10 maj 2022


  Anslag för justerat protokoll från kommunfullmäktiges möte den 10 maj 2022
  Läs mer

 • Protokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott 10 maj 2022


  Anslag för justerat protokoll från kommunstyrelens arbetsutskott sammanträde den 10 maj 2022
  Läs mer

 • Protokoll, sociala utskottet 13 maj 2022


  Anslag för justerat protokoll från sociala utskottets extra sammanträde den 13 maj 2022
  Läs mer

 • Protokoll, sociala utskottet 5 maj 2022


  Anslag för justerat protokoll från sociala utskottets sammanträde den 5 maj 2022
  Läs mer

 • Protokoll, valnämnden 5 maj 2022


  Anslag för justerat protokoll från valnämnden den 5 maj 2022.
  Läs mer

 • Protokoll Bygg- och miljönämnden 28 april 2022


  Anslag för justerat protokoll från Bygg- coh miljönämndens sammanträde 28 april 2022
  Läs mer

 • Extra Kommunfullmäktige, 2022-05-10, kl 18:00 via Teams


  Den 10 maj kl 18:00 sammanträder kommunfullmäktige. Majoriteten av ledamöterna kommer att delta på distans. Endast presidiet kommer befinna sig på kommunkontoret i Hammarstrand.
  Läs mer

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad