Digital anslagstavla, officiell

Här hittar du Ragunda kommuns officiella digitala anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå.

Här anslås de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott. Anslaget finns på den digitala anslagstavlan i tre veckor. Här anslås även kallelse till kommunfullmäktige.

 

Under anslagningstiden, som är tre veckor, har du möjlighet att överklaga ett beslut. Kommunen tar bort anslagen efter att anslagningstiden har gått ut.

 

Läs mer om hur du överklagar>>

En ny kommunallag gäller från och med 1 januari 2018 och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla upphävs.

Det innebär bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras ut i den lokala tidningen och att den officiella anslagstavlan i fortsättningen ska vara webbaserad. Vår fysiska anslagstavla som idag finns i entrén till kommunhuset i Hammarstrand kommer att finnas kvar tom 1/3 2018.

 

 • Tidpunkten för fullmäktigesammanträdet ska därmed tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.
 • Beslut som inte anmäls men som är överklagbara ska tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.


Aktuella anslag och kungörelser

 • 2020-09-22

  Aktförvaring av beslut enligt Miljöbalken


  Sökande: Storen Vind AB Rö 114, 870 10 Älandsbro
  Läs mer
 • 2020-09-21

  Protokoll, Barn- och utbildningsutskottet


  Anslag för Barn- och utbildningsutskottets sammanträde den 16 september
  Läs mer
 • 2020-09-17

  Kallelse, kommunfullmäktiges sammanträde 24 september


  Anslag för kommunfullmäktiges sammanträde 24 september
  Läs mer
 • 2020-09-17

  Protokoll, samhällsbyggnadsutskottet 17 september


  Anslag för justerat protokoll från samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 17 september 2020.
  Läs mer
 • 2020-09-07

  Protokoll, kommunstyrelsen, 3 september


  Anslag för justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 3 september 2020
  Läs mer
 • 2020-09-04

  Protokoll Bygg- och miljönämnden


  2020-08-27
  Läs mer

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad 2020-01-02 av Carina Landin

Ragunda hyreshys
Bibliotek
Ragundabladet