Digital anslagstavla, officiell

Här hittar du Ragunda kommuns officiella digitala anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå.

Här anslås de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott. Anslaget finns på den digitala anslagstavlan i tre veckor. Här anslås även kallelse till kommunfullmäktige.

Under anslagningstiden, som är tre veckor, har du möjlighet att överklaga ett beslut. Kommunen tar bort anslagen efter att anslagningstiden har gått ut.

Läs mer om hur du överklagar.

Aktuella anslag och kungörelser


  • Protokoll, valnämnden 1 augusti 2022


    Anslag för justerat protokoll från valnämndens sammanträdde den 1 augusti.
    Läs mer

  • Protokoll, extra sociala utskottet 27 juli 2022


    Anslag för justerat protokoll från sociala utskottets extra sammanträdde den 27 juli
    Läs mer

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad