Digital anslagstavla, officiell

Här hittar du Ragunda kommuns officiella digitala anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå.

Här anslås de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott. Anslaget finns på den digitala anslagstavlan i tre veckor. Här anslås även kallelse till kommunfullmäktige.

Under anslagningstiden, som är tre veckor, har du möjlighet att överklaga ett beslut. Kommunen tar bort anslagen efter att anslagningstiden har gått ut.

Läs mer om hur du överklagar.

Aktuella anslag och kungörelser


 • Protokoll, Samordningsförbundet i Jämtlands län


  Anslag för justerat protokoll från Samordningsförbundets möte den 18 november 2022
  Läs mer

 • Protokoll, kommunfullmäktige 24 november 2022


  Anslag för justerat protokoll från kommunfullmäktiges möte den 24 november 2022
  Läs mer

 • Protokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott 29 november 2022


  Anslag för justerat protokoll från arbetsutskottets möte den 29 november 2022
  Läs mer

 • Protokoll, valnämnden 30 november 2022


  Anslag för justerat protokoll från Valnämndens möte den 30 november 2022
  Läs mer

 • Protokoll, extra kommunstyrelsen 2022-11-29


  Anslag för justerat protokoll från kommunstyrelsens extra sammanträde den 29 november 2022
  Läs mer

 • Protokoll, sociala utskottet 24 november 2022


  Anslag för justerat protokoll från sociala utskottets sammanträde den 24 november 2022
  Läs mer

 • Protokoll, barn- och utbildningsutskottet 23 november


  Anslag för justerat protokoll från barn- och utbildningsutskottets möte den 23 november 2022
  Läs mer

 • Protokoll Bygg- och miljönämnden
  10 november 2022


  Anslag för justerat protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde 10 november 2022
  Läs mer

 • Kallelse/Tillkännagivande Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2022


  Kommunfullmäktige sammanträder den 24 november 2022 kl 17:00 på Hotell Hammarstrand.Vid mötet kommer bland annat budget 2023 att avhandlas. Mötet kommer ajourneras för allmänhetens frågestund, inklusive allmänhetens frågor om budget 2023.
  Läs mer

 • Protokoll, kommunfullmäktige 20 oktober 2022


  Anslag för justerat protokoll från kommunfullmäktiges möte den 20 oktober 2022
  Läs mer

 • Protokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott, 1 oktober


  Anslag för justerat protokoll från arbetsutskottets möte den 1 oktober 2022
  Läs mer

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad