Digital anslagstavla, officiell

Här hittar du Ragunda kommuns officiella digitala anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå.

Här anslås de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott. Anslaget finns på den digitala anslagstavlan i tre veckor. Här anslås även kallelse till kommunfullmäktige.

Under anslagningstiden, som är tre veckor, har du möjlighet att överklaga ett beslut. Kommunen tar bort anslagen efter att anslagningstiden har gått ut.

Läs mer om hur du överklagar.

Aktuella anslag och kungörelser


 • Protokoll, Bygg- och miljönämnden 9 mars 2023


  Läs mer

 • Protokoll, kommunstyrelsen 2023-03-14


  Anslag för justerat protokoll från kommunstyrelsens möte den 14 mars 2023
  Läs mer

 • Protokollsanslag, direktionen för Jämtlands Gymnasieförbunds möte den 13 mars 2023


  Anslag för justerat protokoll från direktionen för Jämtlands Gymnasietförbunds sammanträde den 13 mars 2023
  Läs mer

 • Protokoll, styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län 2023-03-03


  Anslag för justerat protokoll från styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands läns möte den 3 mars 2023
  Läs mer

 • Protokoll, kommunfullmäktige 2 mars 2023


  Anslag för justerat protokoll från kommunfullmäktiges möte den 2 mars 2023
  Läs mer

 • Protokoll, Bygg- och miljönämnden 9 mars 2023


  direktjusterat protokollsbeslut § 15
  Läs mer

 • Protokoll, tillgänglighetsrådets möte den 8 mars 2023


  Anslag för justerat protokoll från tillgänglighetsrådets möte den 8 mars 2023
  Läs mer

 • Protokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott 28 februari 2023


  Anslag för justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 28 februari 2023
  Läs mer

 • Kallelse/Tillkännagivande Kommunfullmäktiges sammanträde den 2 mars 2023


  Kommunfullmäktige sammanträder den 2 mars 2023 kl 17:00 på Älggårdsberget, Bispgården.Mötet kommer ajourneras för allmänhetens frågestund.
  Läs mer

 • Protokoll, kommunfullmäktige 20 oktober 2022


  Anslag för justerat protokoll från kommunfullmäktiges möte den 20 oktober 2022
  Läs mer

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad