Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna - tidningar, radio och TV har möjlighet till insyn i statens och kommunernas verksamhet.

Det betyder att

  • vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar (handlingsoffentlighet),
  • tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna har rätt att berätta vad de vet för utomstående (yttrandefrihet för tjänstemän med flera),
  • tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedia (meddelarfrihet för tjänstemän med flera) och
  • domstolsförhandlingar och sammanträden i beslutande församlingar är offentliga.

Handlingsoffentlighet 

Alla, svenska som utländska medborgare har rätt att läsa de handlingar som finns hos myndigheterna. 
Men 
- allmänheten har bara rätt att läsa så kallade allmänna handlingar.  
Och
- en del allmänna handlingar är hemliga om informationen i dem är särskilt känslig.

Vad är en allmän handling?

En handling kan vara ett vanligt pappersdokument, ett ljudband, ett elektroniskt dokument till exempel e-post. Handlingen är allmän om den förvaras hos en kommun och enligt särskilda regler ansesinkommen dit eller upprättad där.

Vill du ta del av en allmän handling vänder du dig till:

Ragunda kommun

Kundcenter Tel. 0696-68 20 00

eller besöker kommunkontoret Centralgatan 15, Hammarstrand.

Relaterade länkar

Dokument


Uppdaterad