Sammanträdeskalender 2021

Här är sammanställningen för de politiska samanträdena för 2021. Här kan du ladda ner kalendern >> Pdf, 146.2 kB.

Nämnd

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige (KF)


25


15


1030


18


Kommunstyrelsen (KS)


2

16


18
7

19


14

Barn- och utbildningsutskottet

13

10


14

26
15


10


Kommunstyrelsensarbetsutskott

19

9

2

6

4

1


24


5

2, 30


Samhällsbyggnadsutskottet

12

9


13

25
14


9


Sociala utskottet

14

11


15

27
16


11


Bygg- och miljönämnden (Bmn)


4

4


6

242

7

11


Central samverkansgrupp (CSG)

21


4


626


7


2

Överförmyndarnämnden


4

47

11


Tillgänglighetsrådet


4


8


14


9

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad