Sammanträdeskalender 2020

Här är sammanställningen för de politiska samanträdena för 2020. Här kan du ladda ner kalendern >>PDF

Nämnd

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige (KF)


20


23


1124


19


KF, Stoppdatum


5


8


39


4


Kommunstyrelsen (KS)

28


17


19
3

20


15

KS, Stoppdatum

13


2


420


5

30


Samhällsbyggnadsutskottet

16

13


16

28
17


12


Socialautskottet

16

13


16

28
17


12


Barn- och utbildningsutskottet

15

12


15

27
16


11


Bygg- och miljönämnden (Bmn)

30

2714

25


27


8

12


Central samverkansgrupp (CSG)

9


12

16

14
10

15

26

10

Överförmyndarnämnden

30

27
8

12


Tillgänglighetsrådet

3016

1710

Uppdaterad efter beslut av kommunstyrelsens presidium den 17 juni 2020.

Uppdaterad 2020-10-09 av Niclas Jarlås