Folkhälsa

Folkhälsa handlar om gruppers hälsa, inte enstaka individers. Folkhälsa är inte bara att äta nyttigt eller röra på sig utan det är ett stort hälsofrämjande arbete riktat till hela befolkningen eller utvalda grupper. Arbetets mål är jämlikhet i hälsa; att alla ska ha samma möjligheter till att göra hälsosamma och medvetna val. Hälsa är ett brett begrepp som innefattar både god livskvalitet, framtidstro, trygghet, stabil ekonomi, goda sociala relationer och goda fysiska och psykiska möjligheter, och allt detta är områden som kommunen på olika sätt arbetar med och är delaktig i att försöka skapa för alla.  

Folkhälsoarbetet i kommunen handlar mycket om att få politiker och andra beslutsfattare att förstå hur folkhälsan påverkas av olika alternativ till beslut, som hur man väljer att stödja och utveckla kultur, fritids- och föreningsliv, stärka föräldraskap samt skapa och bevara arbetstillfällen. Det handlar också om att förebygga sjukdom genom stöd i livsstilsfaktorer, utbildning i egenvård, hälsokontroller och förebyggande av olyckor, samt om vikten av att alla barn och unga får godkända betyg.

Hur sker folkhälsoarbete i kommunen?

Folkhälsoarbetet i Ragunda är övergripande och genomsyrar mer eller mindre all verksamhet. Arbetets inriktning styrs delvis från vad som beslutas i BRÅ - det lokala BRÅ (brottsförebyggande rådet/folkhälsorådet) och regionala styrdokument. Protokoll från BRÅ-möten återfinns i menyn till vänster och övriga dokument nederst på sidan.

Hur sker folkhälsoarbete i länet?

Det finns 11 nationella målområden (se nedan) som i länet finns nedbrutna i en regional folkhälsoplan som alla kommuner varit med och antagit. I planen har arbete med barn, ungdomar och äldre prioriterats. Den regionala folkhälsoplanen återfinns via länk nederst på denna sida.

På nationell nivå

Riksdag och regering har beslutat om 11 nationella målområden för folkhälsoarbetet, dessa är:

 • Delaktighet och inflytande i samhället
 • Ekonomisk och social trygghet
 • Trygga och goda uppväxtvillkor
 • Ökad hälsa i arbetslivet
 • Sunda och säkra miljöer och produkter
 • En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Gott skydd mot smittspridning
 • Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
 • Ökad fysisk aktivitet
 • Goda matvanor och säkra livsmedel
 • Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

 

På nationell nivå bedrivs folkhälsoarbetet genom och i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten, politiska organ och andra större myndigheter.

Uppdaterad 2019-04-04 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster