14 45 87 - vägar till egenförsörjning

Efter de senaste årens omvandling av Arbetsförmedlingen, samt nu senast i och med Covid -19, väntar nya utmaningar för kommunernas insatser för arbetslösa samtidigt som kommunernas kostnader för försörjningsstöden väntas öka. Projekt 14 45 87 Vägar till egenförsörjning handlar om att utveckla formerna för att stödja de som står längst ifrån arbetsmarknaden i en process mot arbete och egen försörjning då det trots de senaste årens högkonjunktur finns vissa grupper kvar i arbetslöshet, liksom arbetskraftsbehov hos arbetsgivare.

Kommunerna i Jämtland har erfarenhet av att arbeta med målgrupperna från flera individorienterade projekt med stöd bl.a. från Socialfonden. Samtidigt finns ett stort och kvarstående behov av att stärka den organisatoriska utvecklingen av metoder och arbetssätt i kommunerna, liksom att samordna sig och lära av varandra. Projekt 14 45 87 syftar till att både i det korta och långa perspektivet underlätta för kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma närmare arbete och i egen försörjning.

De övergripande målen är att:

  • Bidra till att personer som idag står långt från arbetsmarknaden kommer i arbete eller på annat sätt ökar sitt deltagande i arbetslivet.
  • Utveckla arbetssätt och metoder för att kommunerna långsiktigt ska kunna stödja dem som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete.
  • Bidra till minskade utgifter för försörjningsstöd.
  • Bidra till kompetensförsörjningen inom vissa bristyrken, bl.a. genom att öka tillgängligheten och främja en normkritisk arbetsträning och matchning.
  • Ha utvecklat samordnade och kvalitetssäkrade former för att identifiera, stödja och finansiera sådana anpassade anställningar/ affärsmässig arbetsträning.


Långsiktigt är målet att effektivisera arbetet med de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden genom att ha utvecklat kvalitetssäkrade, normkritiska och tillgängliga metoder för att öka mäns och kvinnors förmåga att komma i arbete, fått en andel av målgruppen in i individuellt utformad praktik eller arbetsträning samt ha utvecklat samordnade och kvalitetssäkrade metoder för kommunerna att driva ett utvecklande arbete i lågtröskelarenorna – inklusive att stödja arbetsträning och praktik, samt i matchningen mot anpassade och tillgängliga anställningar.


Alla kommuner i länet (utom Härjedalen) kommer att arbeta individorienterat med kartläggningar, utveckling av individernas förmågor, stöttade arbetstränings- och praktikplatser. Tillsammans med regionen kommer man också att arbeta med att utveckla och kvalitetssäkra metoderna för dessa steg.


Kontaktperson för 14 45 87 - vägar till egenförsörjning i Ragunda är Malin Svensson vid enehetn för arbetsmarknad och integration, malin.svensson@ragunda.se

Logotyper EU socialfonden och Region Jämtland Härjedalen

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad 2020-06-03 av Elin Dahlin

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster