Ecostreams for life

I EU-projektet Ecostreams for LIFE ska flottledsrensade vattendrag i Västernorrland, Jämtland och Västerbotten återställas till ett mer ursprungligt skick.

Så går det till

Under restaureringsarbetet kommer grävmaskiner med specialanpassade gripgallerskopor att användas för att öppna upp avstängda områden som torrlagts genom flottledsrensningar samt för att återföra stenar, block och grusmassor till vattendraget som tidigare schaktats eller lagts upp på land för att underlätta timmertransporten. I arbetet används även verktyg för att flytta sten och grusmaterial för hand.

Mer om projektet

Går att hitta på Ecostreams for lifes hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uppdaterad