Framtidens Besöksservice

Det senaste året har vi har hört om Pokenad och Trumpifiering som några av de nya ord som nu ingår i svensk vokabulär. Även för landets turistbyråer finns nya begrepp för att kommunicera förändring och anpassning till dagens besökare och framtidens gäster.

Begreppet turistbyrå går nu i graven till förmån för ”Turistinformation” och ”Turistcenter” och i och med detta startar en process för att skapa framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen där JHT fått första delen av satsningen ”Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.” godkänd.

De senaste årens tekniska utveckling har revolutionerat informationsöverföringen inom besöksnäringen. Något som är extra påtagligt med ett vikande besöksantal på många traditionella turistbyråer. Tidigare var många gånger turistbyråerna den enda informationskanalen för besökarna att få upplysningar och kartor. Idag finns oändligt många fler kanaler för information.

I och med att besökarnas ursprungliga anledningar att uppsöka en turistbyrå har blivit färre är det ännu viktigare för destinationer/områden att arbeta uppsökande (digitalt och fysiskt) för att nå sina besökare och kunna visa upp ett gott värdskap och stimulera till att förlänga besökarnas vistelse och öka merförsäljningen på plats. Ett gott värdskap och det personliga mötet anges ofta som avgörande för om en besökare ska bli extra nöjd med sin vistelse och därmed öka chansen för att destinationen ska få en återkommande gäst.

Har du frågor om projektet? Kontakta Näringslivs- och utvecklingsenheten!

Mail: naringsliv@ragunda.se

Tel. Kundcenter 0696-68 20 00

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad