Tidigare digitala resor

Ragunda kommun har tillsammans med Bert-Ola Bergstrand, digital entreprenör, varit värd för fysiska resor för digitala nomader, innovatörer och entreprenörer.

Under somrarna 2017 och 2018 har olika aktörer som är verksamma i vår kommun deltagit i olika digitala aktiviteter. 2020 deltog vi i sändningar på plattformen "Learning society".

Under 2018 gjordes resan Pilgrimsleden 4.0 där vi startade i Ragunda med en 48-timmars-process (ett hackaton) med ca 15 nomader på plats fysiskt, ca 1500 som aktivt följde resan och ca 100 000 runt om i världen som mer passivt ”likar” eller kommenterade.

Stop med hackatons fortsatte sedan till Östersund, Åre , Steinkjer, Fosen och avslutades i Trondheim.

Hela genomförandet var en öppen innovationsprocess som leddes av Bert-Ola Bergstrand utifrån ett partnerskap mellan Region Jämtland Härjedalen och Tröndelags Fylkeskommune (Interregförstudie). Stoppen som gjordes under resan finansierades av deltagande organisationer där de digitala nomaderna stog för sin egen resa till och från Pilgrimsleden 4.0.

Målet med Pilgrimsleden 4.0 var att skapa intresse och möjligheter för ett fortsatt digitalt samskapande som lockar till utveckling av sk Crowded solutions eller Crowd sourcing/financing. Vi ser att det finns ett ökat intresse och möjligheter för detta i Jämtlands län och Tröndelags Fylkeskommune där mycket redan händer.

Våra lokala entreprenörer och Ragunda kommun delade med sig av sina historier och de utmaningar som vi står inför till de människor (från hela världen) som deltog på resan. I gengäld fick vi tillbaka en massa spontana idéer, verksamhetsförslag och en digital projiceringsyta mot hela världen.

Syftet med resorna har varit att:

  • Att marknadsföra Ragunda mot en stor internationell publik.
  • Hur kan vi attrahera flera människor att jobba, starta företag och bosätta sig i eller besöka Ragunda?
  • Om vi växer, hur kan vi behålla balansen med naturen?
  • Vilka alternativa finansieringsmöjligheter finns som vi skulle kunna använda i Ragunda och hur?
  • Att väcka intresse hos och engagera företag och invånare i nya kommunikations- och affärsmöjligheter.
  • Att visa mervärde av kommunens näringslivs- och utvecklingsenhet.

Resan 2017 hade ett liknande koncept som 2018 och en sammanfattning/redovisning (White paper) gjordes av Bert-Ola Bergstrand och den ligger till grund för vårt fortsatta arbete.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad