Integrationsprojekt via Länsstyrelsen

Kommunen har flera olika projekt med extern finansiering via Länsstyrelsen som syftar till en ökad integration mellan olika grupper av kommuninvånare.

I projekten samarbetar vi med andra aktörer och myndigheter. Målen i projekten handlar på olika sätt om att människor från olika kulturer ska mötas och att den som behöver extra stöd för att närma sig exempelvis arbete eller studier ska kunna få det.

För mer information om projekten, mejla ami@ragunda.se

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad