Mötas

Mötas är ett projekt där kommunen med ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen, startar upp en träffpunkt på Strandliden för personer som behöver ett socialt sammanhang för att bryta isolering. Målgrupp för projektet är individer med psykisk ohälsa, missbruksproblematik eller samsjuklighet.

Mötas är ett samverkansprojekt mellan olika delar av kommunen som möter personer ur målgruppen. Handläggare som fått samtycke från en person tar upp denna i projektets beredningsgrupp och därefter kan personen erbjudas att komma till Mötas träffpunkt.

Träffpunkten håller öppet vid två tillfällen per vecka med start 21:a februari 2022. Träffpunkten bemannas av personal vid kommunens Arbetsmarknads- och integrationsenhet (AMI). Aktiviteter planeras tillsammans mellan personal och deltagare. Ibland sker tematräffar eller aktiviteter där vi åker iväg tillsammans till annan plats i kommunen, och vid alla tillfällen finns fika att köpa, någon att prata med och spel att spela, med mera.

Första kontaktväg för den som önskar kontakt med Mötas är via sin handläggare vid individ- och familjeomsorgen (IFO), biståndsenheten eller via kontakt med någon av hälsocentralerna i kommunen.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad