Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i

Ragunda Kommun

Ragunda kommun kommer med stöd från Tillväxtverket att verka för stärkt näringslivsutveckling i kommunen under perioden 2018-2021.

Arbetet i Ragunda kommun ska leda till att näringslivet i kommunen stärks för att indirekt trygga och stärka välfärden, folkhälsan och den ekonomiska tillväxten. Under perioden skall förutsättningarna för näringslivet utvecklas och förbättras, det ska vara lätt att starta upp, etablera och driva företag i vår kommun, vi ska ha korta kontaktvägar och vi ska arbeta för att skapa och bibehålla ett gynnsamt företagsklimat.

I kommunens övergripande strategi finns målsättningar om 100 nya arbetstillfällen, 100 fler kommuninvånare, 100 000 besökare fram till år 2020 och 100 % rätt service i rätt tid, mål som ligger helt i linje med pågående och tilltänkta näringslivsarbete. De utmaningar vi ser av att vi är en liten norrländsk inlandskommun med få arbetstillfällen, låg utbildningsnivå och långa avstånd ska stävjas och de möjligheter vi ser i form av en till synes allt starkare mottrend mot den urbana normen, digitaliseringen och vårt läge mellan hav och kust ska stärkas.

Vi har ansökt om dessa pengar främst för att förstärka det arbete vi redan idag gör med och mot det lokala näringslivet, bland annat i form av att förstärka den kommunala organisationen och arbeta med dess

värdegrund, bemötande och samverkan, ökad synlighet och stärkt service till företagare liksom för stärkt marknadsföring och till att kunna växla upp pengar i större projekt.

Med finansiering från Tillväxtverket.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad